Gaswinning van de NAM op de Waddenzee
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Friese Statenfracties verontwaardigd over gaswinning onder Waddenzee

Zes partijen in de Provinciale Staten in Friesland zijn verontwaardigd over de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Regionale en lokale overheden hebben zich al eerder uitgesproken tegen de plannen. De Waddenvereniging is woedend.

De Partij van de Arbeid, FNP, GroenLinks, SP, D66 en de Partij voor de Dieren vinden het scheef dat er gas geboord mag worden tussen Ternaard en Ameland, terwijl duidelijk is dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de klimaatverandering.

"Er gaat gas worden gewonnen onder de Waddenzee, terwijl die de kraamkamer is van veel broed- en trekvogels." Volgens de partijen komen de vogels in de problemen door de gevolgen van gaswinning. Door gaswinning daalt de bodem, waardoor minder zandplaten droog komen te liggen.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn:

Friese politiek tegen

De Friese politiek heeft zich volgens Omrop Fryslân eerder meerdere keren uitgesproken tegen gaswinning in de provincie. "Maar de minister geeft desondanks een vergunning af. Ongelooflijk!", vinden de partijen.

Ze willen dat Gedeputeerde Staten de Tweede Kamer en de minister vragen om de vergunning in te trekken en eerst de resultaten van onderzoeken in de Kamer te bespreken. Verder willen de zes partijen weten hoeveel geld de gaswinning oplevert.

In de Tweede Kamer stellen de PvdA en GroenLinks al vragen aan het ministerie over de plannen voor gaswinning. Een petitie van de Waddenvereniging is inmiddels meer dan 11.000 keer getekend.

Demissionair minister Stef Blok (VVD) gaf eind augustus groen licht voor het boren bij Ternaard. Als het plan definitief wordt goedgekeurd, dan kan er ten noorden van het Friese dorp van 2023 tot en met 2037 gas worden gewonnen. Op 15 september debatteert de Kamer over gas- en zoutwinning in de Waddenzee. Tegen het voorlopige bestemmingsbesluit kunnen nog tot en met 7 oktober bezwaren worden ingediend.

Advertentie via Ster.nl