Beëdiging bewindslieden
NOS NieuwsAangepast

Kamer wil advies over combinatie staatssecretaris/Kamerlid

De Tweede Kamer wil advies van de Raad van State over het combineren van het Tweede Kamer-lidmaatschap met een post in het kabinet. Er zijn na de verkiezingen inmiddels drie staatssecretarissen benoemd (Yesilgöz, Van Weyenberg en Wiersma) die ook lid van de Tweede Kamer zijn en blijven. Volgens twee hoogleraren staat dat op gespannen voet met de Grondwet en ook Kamerleden hebben vraagtekens gezet bij de gang van zaken

De Grondwet bepaalt dat het niet mogelijk is om tegelijk Kamerlid en lid van het kabinet te zijn, behalve als "een bewindsman zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist." Volgens de hoogleraren Van den Braak en Voermans betekent dat dat alleen zittende ministers en staatssecretarissen de functies kunnen combineren. De drie staatssecretarissen zijn pas benoemd, nadat ze bij de verkiezingen van maart in de Kamer waren gekozen. De hoogleraren vinden verder dat niet het kabinet, maar de Kamer hierover gaat.

Goede afspraken

Premier Rutte verdedigt de combinatie. Volgens hem geldt de uitzonderingsregel uit de Grondwet ook voor nieuw te benoemen bewindspersonen. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt om problemen met dubbele petten te voorkomen, schreef hij vorige week aan de Kamer.

SGP-Kamerlid Bisschop heeft nu voorgesteld de Raad van State te vragen hoe het grondwetsartikel over de onverenigbaarheid moet worden uitgelegd en hij krijgt daarvoor steun van een meerderheid.

De Kamer wil advies van de Raad van State over "de verhouding tot het staatsrecht van de recent toegepaste praktijk en hoe in de toekomst in demissionaire periodes na verkiezingen moet worden omgegaan met demissonaire bewindspersonen die in de Kamer zijn gekozen". De Kamer wil dat de Raad van State op korte termijn met een antwoord komt. Op verzoek van de SP komt er ook nog een Kamerdebat met de premier over de kwestie,

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl