De nasleep van de overstromingen in Valkenburg
NOS NieuwsAangepast

Al bijna 13.000 waterschademeldingen, verzekeraars verwachten geen problemen

Nederlandse verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen ontvangen in verband met van de overstromingen in Limburg vorige maand. De meeste claims komen uit Valkenburg aan de Geul. Hoewel het aantal meldingen is opgelopen, verwacht het Verbond van Verzekeraars geen problemen met de afhandeling en uitbetaling van de schades. Sommige ondernemers zijn verzekerd bij verzekeraars die niet bij het Verbond zijn aangesloten en die keren niet altijd uit.

"We zien dat het bij onze leden goed gaat en dat niet-gedekte zakelijke overstromingsschade uit ruimhartigheid toch wordt vergoed door verzekeraars. We weten tot nu toe van een handvol ondernemers dat zij een beurspolis hebben afgesloten waar overstromingsschade wordt uitgesloten", zegt het Verbond van Verzekeraars.

Een beurspolis is geen typische verzekering. Volgens het Verbond wordt zo'n polis vaak afgesloten door bedrijven die grote risico's lopen, zoals recyclingbedrijven. Eerder schreef de Volkskrant dat ondernemers met een beurspolis geen vergoeding krijgen voor de waterschade.

Afwijken van de polis

Ondernemers kampten eerder nog met onzekerheid over het verschil tussen een schadevergoeding voor neerslag of overstroming. Zo is neerslagschade vaak wel verzekerd en overstromingsschade niet. Maar door de extreme situatie in Limburg gaan verzekeraars soepeler om met de polisvoorwaarden en vergoeden zij nu ook overstromingsschade, zegt het Verbond.

"Uiteraard wordt alleen in deze situatie soepeler met de polissen van ondernemers omgegaan. Verzekeraars hebben de grote waterramp gezien en willen ondernemers goed bijstaan", zegt het Verbond.

Overheidsfonds

De verzekeraars betalen de vergoeding voor overstromingsschade, die niet in de polis is verzekerd, nu zelf. Zij hopen dat voorschot wel van de overheid terug te krijgen. Omdat de wateroverlast in Limburg formeel tot een ramp is uitgeroepen, is de Wet tegemoetkoming bij schade in werking getreden. De overheid is dan een soort vangnet voor de schade die 'niet redelijkerwijs' verzekerbaar is.

Of de verzekeraars dat voorschot uit het overheidsfonds terugkrijgen moet nog blijken. Het kan ook zijn dat ze niets terugkrijgen, volgens het Verbond. Momenteel wordt door de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en het ministerie van Justitie en Veiligheid nog gewerkt aan de invulling van het overheidsfonds, waaruit mogelijk ook overstromingsschade zal worden vergoed.

Gedupeerden kunnen vanaf vrijdag een aanvraag indienen voor 1000 euro tegemoetkoming. Het gaat om geld dat is gedoneerd aan Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds. Slachtoffers van de overstromingen kunnen een aanvraag doen via de website van de gemeente waar het water schade heeft aangericht.

De actie via Giro 777 leverde bijna 11 miljoen euro op, afkomstig van ongeveer 190.000 donateurs. De bedoeling is dat het geld voor 1 september wordt uitgekeerd. Gedupeerden hebben tot uiterlijk 16 augustus de tijd om een aanvraag in te dienen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl