Straten in het centrum van Valkenburg onder water
NOS Nieuws

Kosten waterschade nog onbekend; het moet eerst drogen

De regen en overstromingen in Zuid-Limburg hebben een enorme ravage veroorzaakt in Zuid-Limburg. Maar de omvang van de financiële schade wordt pas duidelijk als woningen en andere gebouwen weer droog zijn en de schade-experts zijn langsgekomen. Het Verbond van Verzekeraars en deskundigen verwachten vooralsnog dat de rekening uiteindelijk door de verzekeraar of overheid wordt betaald.

Wie een inboedelverzekering en opstalverzekering heeft, is verzekerd voor schade aan en in huis door zware regen. Maar mensen kunnen zich niet altijd verzekeren tegen overstromingen "Er zijn verzekeraars die daar verzekeringen voor aanbieden tegen verschillende voorwaarden. We adviseren om de polisvoorwaarden te bekijken en bij vragen de verzekeraar te bellen", zegt het Verbond voor Verzekeraars.

Vangnet

Nu de overstromingen in Zuid-Limburg formeel tot een ramp zijn uitgeroepen, is de Wet tegemoetkoming bij schade in werking getreden. Hoe de overheid de tegemoetkoming precies gaat invullen, is nog niet bekendgemaakt. Maar die wet is een soort vangnet: iedereen draagt zelf zijn eigen schade, maar de wet vergoedt de schade die 'niet redelijkerwijs' verzekerbaar is.

Daarbij kan gedacht worden aan overstromingsrisico. Schade door regen wordt doorgaans wel vergoed als daartegen een verzekering is afgesloten.

"Er kan nu dus een verschil ontstaan. Regenschade wordt niet vergoed door de overheid, terwijl iemand met alleen schade door de overstroming wel een vergoeding krijgt op basis van die wet", zegt Janet van de Bunt, lector Toegankelijkheid van het Recht bij de Hogeschool Inholland.

500 miljoen euro

Als er schade is ontstaan door de overstromingen aan de woning en inboedel of evacuatiekosten zijn gemaakt, vergoedt de overheid die kosten. Wel kan het potje van de overheid opraken. "Per ramp wordt er in totaal maximaal 500 miljoen euro vergoed. De tegemoetkoming moet dus daaraan worden aangepast", zegt Van de Bunt. Persoonlijk letsel wordt niet vergoed.

Bij de verzekeraars zijn tot nu toe ruim duizend meldingen ontvangen, maar zij verwachten nog een veelvoud daarvan. Tot nu toe heeft Interpolis, oververtegenwoordigd in Zuid-Limburg, de meeste meldingen uit Heerlen en Valkenburg ontvangen. Naar verwachting gaan schade-experts volgende week bij verzekerden langs om de schade op te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl