NOS Nieuws

Portugal, België en Luxemburg ontvangen eerste geld EU-herstelfonds

De eerste landen hebben geld uit het herstelfonds van de Europese Commissie (EC) ontvangen. Portugal kreeg 2,2 miljard euro bijgeschreven, België 770 miljoen en Luxemburg 12,1 miljoen.

Ze krijgen het geld, dat deels uit subsidies en deels uit leningen bestaat, op basis van de plannen die ze hebben ingediend bij de commissie die de landen moeten helpen te herstellen van de coronacrisis. Tegelijk is het de bedoeling dat de projecten ervoor zorgen dat landen verduurzamen, digitaliseren en de maatschappij versterken. Dat moet op basis van concrete voorstellen.

Medische dossiers, scholen en rivieren

Zo heeft Portugal aangegeven het geld te gebruiken om woningen energiezuiniger te maken. Daarnaast investeert het land in het digitaliseren van medische dossiers op een veilige manier.

En scholen en universiteiten krijgen er meer wetenschappelijke voorzieningen bij. Die moeten jongeren, en in het bijzonder vrouwen, motiveren om voor een wetenschappelijke opleiding te kiezen.

België stopt de middelen in maatregelen die het land moeten helpen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en te beschermen tegen overstromingen, droogte en hitte. Daarvoor wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het verleggen en afremmen van rivierstromen.

En ook België investeert in wetenschappelijk onderwijs. En er gaat geld naar trainingen die kwetsbare groepen moeten helpen mee te draaien in de maatschappij.

In Luxemburg legt de overheid meer elektrische laadpunten aan voor voertuigen, en gaat er geld naar cybersecurity en de beveiliging van infrastructuur voor communicatie. Verder gaat het land samen met gemeentes financieel bijdragen aan de renovatie van bestaande betaalbare en milieuvriendelijke huizen.

Meer geld beschikbaar

De eerste betalingen uit het Europese fonds zijn maar een deel, 13 procent, van het geld waar de landen aanspraak op maken. Ze krijgen de rest van het geld op basis van hoe ze de huidige middelen inzetten en hun overige plannen.

Komende tijd zullen ook andere landen geld uit het herstelfonds krijgen. In totaal stelt de EC zo'n 800 miljard euro beschikbaar. Dat geld moet de EC de komende zes jaar eerst in stappen ophalen.

Dit zijn de bedragen, en waar dat geld volgens de Europese Commissie allemaal naartoe moet:

Het is de bedoeling dat de EC tegen het einde van het jaar 80 miljard heeft opgehaald met lange termijn leningen, aangevuld met korte termijn geld.

Nederland zou ook aanspraak kunnen maken op maximaal 6 miljard euro uit het fonds, maar heeft daarvoor nog geen plannen ingediend. De demissionaire regering heeft besloten dat aan het volgende kabinet te laten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl