Indiërs wachten op een vaccin. In India komt het vaccineren traag op gang, waardoor de economie moeilijk herstelt.
NOS Nieuws

Economisch herstel na corona verdeelt sterke en zwakke economieën

De wereldeconomie raakt verdeeld in twee blokken doordat de economische groeivooruitzichten voor ontwikkelde en minder ontwikkelde economieën uit elkaar lopen na de pandemie. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de jongste World Economic Outlook.

Voor de minder ontwikkelde economieën zijn de economische vooruitzichten een stuk ongunstiger doordat ze kampen met oplaaiende besmettingen en een stijgend aantal covid-doden. Voor sterke en ontwikkelde landen ligt juist een stevig herstel van de economie in het verschiet door onder meer brede vaccinatie en monetaire en politieke steun.

Het IMF rekent voor dit jaar op een groei van de wereldeconomie van 6 procent, net zoveel als bij de raming in het voorjaar. Daarbij is voor de sterke economieën de groei naar boven bijgesteld, voor de opkomende economieën, vooral in Azië, is de groeiverwachting juist verlaagd. De groei van de wereldeconomie in 2022 wordt geraamd op 4,9 procent.

80 miljoen meer in extreme armoede

In landen als India, Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Thailand en Vietnam trekt de nieuwe besmettingsgolf een zware wissel op het economisch herstel. Het lage en trage aantal vaccinaties is hier debet aan, constateert het IMF. Naar schatting zullen er nog eens 80 miljoen meer mensen vervallen in extreme armoede, door het wegvallen van werk en inkomen als gevolg van de pandemie en gebrek aan vaccinaties en politieke steunprogramma's.

Naast de verschillen in vaccinaties en de politieke steun spelen ook andere factoren een rol bij het economisch herstel. Nieuwe covid-varianten, zoals de delta-variant, leiden her en der tot veel nieuwe besmettingen en lockdowns.

Daarnaast zijn er allerlei naschokken en naweeën bij vraag en aanbod, en productie en vervoer, die het economisch herstel in de weg zitten. Zo ligt de containervaart nog overhoop. In kleinere havens staan veel lege scheepscontainers terwijl in belangrijke havens een schreeuwend tekort is aan containers, wat de prijs van containervervoer opjaagt. De toeleverings- en productieketens kampen ten gevolge hiervan met forse vertragingen.

Tekorten van chips tot fietsen

De stijgende inflatie zet ook druk op het herstel. Grondstofprijzen, voedselprijzen en huizenprijzen zijn flink gestegen door de stijgende vraag nu de economie weer open is, maar vraag en aanbod lopen vaak uit de pas. Tijdelijke tekorten van chips tot fietsonderdelen, en van woningen tot auto's stuwen prijzen en remmen de economie.

Volgens het IMF blijft de onzekerheid over het economisch herstel best groot. Los van hoe het de zwakke economieën vergaat kunnen sociale en maatschappelijke onrust, geopolitieke spanningen, cyberaanvallen op belangrijke infrastructuur, en natuurrampen als branden en overstromingen, flink doorwegen op het economisch herstel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl