Nepalese vrouwen met voedselpakketten in de lockdown
NOS Nieuws

IMF verwacht sterker herstel van economie uit coronapandemie, maar niet overal

De economie zal zich sterker herstellen van de coronapandemie dan begin dit jaar nog werd verwacht. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft de groeiprognoses voor de wereldeconomie voor dit jaar verhoogd van 5,5 naar 6 procent. Voor volgend jaar wordt gerekend op een groei van 4,4 procent.

Ondanks de hoge mate van onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie wordt de uitweg uit de gezondheidscrisis en economische crisis duidelijk zichtbaar, geholpen door de massale vaccinatie in veel landen en de steun van overheden.

Het virus is echter nog niet verslagen: in veel landen loopt het aantal besmettingen nog op. Ook zijn er grote verschillen tussen landen, die voortkomen uit de snelheid waarmee de bevolking wordt ingeënt, de mate van overheidssteun en het belang van toerisme voor een land.

De massieve steun van centrale banken en overheden, fiscaal-financieel bij elkaar goed voor zo'n 16 biljoen dollar, hebben de wereldeconomie behoed voor erger. Het IMF denkt dat zonder die hulp de crisis drie keer zo erg zou zijn uitgepakt. Niet alle landen kunnen zich krachtige overheidssteun veroorloven, sommige kampen met hoge schulden en hebben daardoor grote moeite om de crisis te boven te komen.

Ongelijkheid

De grote en ontwikkelde economieën, zoals China, de VS en de eurolanden, zitten dit jaar allemaal weer op pre-coronapeil, met China voorop. In veel andere landen gaat het echter een stuk moeizamer door een sterkere economische krimp en onbeholpen herstel. Dat leidt tot meer ongelijkheid.

Het verlies van nationaal inkomen verschilt nogal. Voor ontwikkelde landen bedraagt de inkomenskrimp gemiddeld 2,3 procent, in opkomende economieën is dat 4,7 procent, dus het dubbele, en in arme ontwikkelingslanden zelfs 5,7 procent.

Door dit soort zware economische verliezen neemt de armoede weer toe en kampen 95 miljoen mensen weer met extreme armoede, denkt het IMF. De crisis raakt vooral jongeren, laagopgeleiden en vrouwen. De coronacrisis heeft de digitalisering en de automatisering in de economie versneld en dat kost veel banen. Veel banen komen ook niet meer terug en ander werk leidt vaak tot lagere lonen en dus minder inkomen.

Het IMF heeft de prognoses voor Nederland ook bijgesteld. Vergeleken met de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van vorige week valt op dat het IMF positiever is voor dit jaar en voor 2021 juist weer iets somberder:

Groeiramingen Nederlandse economie

IMF (april) CPB (maart)
economische groei 2021 3,5 % 2,2 %
economische groei 2022 3,0 % 3,5 %
inflatie 2021 1,4 % 1,9 %
inflatie 2022 1,5 % 1,4 %
werkloosheid 2021 4,9 % 4,4 %
werkloosheid 2022 4,7 % 4,7 %

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl