Winkelstraat
NOS NieuwsAangepast

CPB verwacht nog sneller economisch herstel van coronacrisis

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig en de permanente schade van de coronacrisis blijft beperkt. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de nieuwste raming.

Daarin is het groeitempo van de Nederlandse economie voor dit jaar verder naar boven aangepast. Gingen de economen van het CPB in maart nog uit van 2,2 procent groei, nu is dat 3,2 procent. "De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Het steunbeleid heeft goed gewerkt om de effecten op arbeidsmarkt en productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen."

Eerder werd nog gevreesd voor een oplopende werkloosheid door de coronacrisis. Die vrees is verdwenen bij de economen. Nu gaat het CPB zelfs uit van een daling van de werkloosheid in 2021. Volgend jaar loopt de werkloosheid wel op, naar 4,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is het gemiddelde niveau van de werkloosheid in de jaren voor de crisis.

Spaargeld uitgeven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend bekend dat de consumentenuitgaven in april met 9,4 procent zijn gestegen. Dat is de hoogste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog toen de metingen begonnen. Dat groeicijfer past in het beeld dat het Centraal Planbureau schetst voor de rest van het jaar. Consumenten geven meer uit, nadat ze tijdens de coronacrisis juist minder besteedden.

De economische groei kan nog hoger uitvallen, schrijven de economen. Er is vorig jaar 42 miljard euro gespaard tijdens de coronacrisis. Als consumenten dat spaargeld gaan uitgeven de komende tijd, wordt het herstel sterker. Tegelijkertijd kan de groei tegenvallen als de pandemie later dit jaar opnieuw opleeft.

De koopkracht blijft achter. Dit jaar stijgt die met 0,6 procent, volgend jaar daalt de koopkracht met 0,3 procent. Bedrijven blijven terughoudend bij het verhogen van de salarissen en tegelijkertijd loopt de inflatie dit jaar op, naar 2 procent. Helemaal zeker zijn de economen niet over dat percentage. Het CPB noemt de inflatie "een onzekere factor".

Begrotingstekort

De ramingen van het Centraal Planbureau zijn voor het kabinet belangrijk bij het nemen van beslissingen over of er meer of minder geld kan worden uitgegeven. Uit de CPB-cijfers blijkt dat er dit jaar een tekort op de begroting is van 5,9 procent en volgend jaar van 1,5 procent, mits de coronasteun dan is afgebouwd.

Hoewel het tekort terugloopt, vinden de economen dat het nieuwe kabinet niet te uitbundig moet zijn met nieuwe uitgaven. Ze wijzen op de onzekerheid rond het economisch herstel de komende jaren. Daar tegenover staat dat het CPB het ook niet nodig vindt om extra te bezuinigen.

Twee weken geleden zei De Nederlandsche Bank al te verwachten dat de Nederlandse economie vanaf nu krachtig en vlot zal herstellen van de historisch zware krimp.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl