In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Netbeheerder waarschuwt: knelpunten in stroomnet door zonnepanelen Noord-Holland

Netbeheerder Liander waarschuwt voor capaciteitsproblemen op het energienet door zonnepanelen die vanwege de zon te veel stroom opwekken. Vooral in Noord-Holland kan het elektriciteitsnet het opwekken van zulke grote hoeveelheden stroom niet aan. Volgens netbeheerder Liander worden de problemen alleen maar groter, want het aantal zonnepanelen groeit harder dan het net aankan.

De afgelopen maanden kwamen er bij Liander tientallen klachten uit de provincie binnen, vooral uit Noord-Holland Noord. Hier gaat volgens Liander nog een groter aantal klachten achter schuil. In totaal gaat het om zeker 100 locaties die problemen hebben met het terugleveren van stroom.

Als de zon fel schijnt, wordt er veel groene stroom opgewekt die in grote hoeveelheden door een ondergrondse stroomkabel gaat. Dat past niet altijd en het leidt op veel plaatsen tot 'files' op het elektriciteitsnet. Hierdoor loopt de spanning op. Om te voorkomen dat zonnepanelen en andere apparatuur doorbranden, schakelen ze bij 253 volt automatisch uit.

Hierdoor lopen bewoners met zonnepanelen inkomsten mis, schrijft NH Nieuws. Niet alleen omdat zij tijdelijk geen stroom kunnen opwekken, ook omdat zij geen stroom aan het elektriciteitsnet kunnen terugleveren wat eigenaren normaal gesproken geld oplevert.

Grenzen van de capaciteit

Niet alleen de netbeheerder ziet problemen op het net. Ook de provincie Noord-Holland, die in 2019 een proef startte met zonnepanelen op agrarische daken, stuitte op knelpunten. "De resultaten van de proef vielen tegen, omdat het elektriciteitsnet in agrarisch gebied doorgaans te dun is om grote hoeveelheden zonne-energie mee te kunnen vervoeren", zegt een woordvoerder van de provincie.

In de Regionale Energiestrategie, waarin de plaatsing van zonnepanelen als een van de oplossingen voor het halen van de klimaatdoelen wordt gezien, wordt ook gewezen op de grenzen van de capaciteit van het net in Noord-Holland Noord.

Ook in Flevoland waarschuwt Liander voor capaciteitsproblemen op het energienet. "Het stroomnet zoals het ooit is ontworpen, is niet bedoeld voor de energietransitie waar we nu inzitten", vertelt regiomanager Geert Wijnen van Liander aan Omroep Flevoland. "De grote hoeveelheid zonnepanelen, laadpalen, aardgasvrij woningen: daar is het netwerk nooit voor ontworpen. En daar moeten we het stroomnet nu wel klaar voor maken."

Verzwaren netwerk

Hoewel het elektriciteitsnet nu al tegen capaciteitsproblemen aanloopt, groeit de vraag naar de capaciteit volgens Liander snel. Uit de meest recente cijfers van de netbeheerder blijkt dat het aantal woningen met zonnepanelen in Noord-Holland steeg van 123.000 in 2019 naar 160.000 in 2020. Een toename van 30 procent.

Het elektriciteitsnet is niet op de ontwikkelingen ingesteld. Hierdoor moet het net de komende tijd worden verzwaard. "We werken er met man en macht aan, maar het gaat enkele jaren duren", aldus de woordvoerder van Liander.

Ook de provincie kijkt samen met netbeheerders naar oplossingen om het elektriciteitsnet te kunnen ontzien.

Opslaan elektriciteit

Volgens de woordvoerder zou het afbouwen van de subsidie, die het mogelijk maakt om opgewekte stroom terug te leveren aan het netwerk en af te trekken van het eigen gebruik, deels de oplossing kunnen bieden.

"Die regeling is dusdanig populair dat mensen zelf opgewekte energie massaal gaan terugleveren waardoor je een piek krijgt van zonne-energie op één specifiek moment. En op die piek moeten wij de netten ontwerpen."

Liander ziet verder mogelijkheden in een financiële prikkel in de vorm van een opslagsubsidie die ertoe leidt dat mensen de elektriciteit zelf op een later moment gaan gebruiken of buiten piekmomenten om terugleveren. Het zou ervoor kunnen zorgen dat de kosten van het elektriciteitsnet binnen de perken worden gehouden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl