Er is een conflict ontstaan tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de euthanasiecommissies over de euthanasieregels. OM-topman Otte wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar het werk van de commissies, blijkt uit brieven die Trouw in bezit heeft.

Volgens Trouw geeft de briefwisseling een machtsstrijd weer tussen het OM en de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Daarbij draait het voornamelijk om de vragen: wie heeft het laatste woord over euthanasie, de toetsingscommissie of de strafrechter? En: hoever mogen artsen gaan bij het verlenen van euthanasie aan mensen die daar zelf niet meer om kunnen vragen?

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat een verpleeghuisarts die op basis van een euthanasieverklaring op schrift een patiënt met zware dementie hielp, zorgvuldig handelde. Volgens het OM leggen de RTE deze uitspraak verkeerd uit in hun artsenrichtlijn, de euthanasiecode. Het OM zegt dat die nu veel te breed is, waardoor meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan is toegestaan.

'Niet in lijn met de wet'

In de nieuwe code staat bijvoorbeeld dat artsen zelf een schriftelijke wilsverklaring mogen interpreteren als die niet helemaal duidelijk is. En dat artsen in de eerste plaats mogen oordelen of aan de wet is voldaan. Volgens Otte is dat niet in lijn met de wet. Het kan ertoe leiden dat een arts die volgens de commissies zorgvuldig heeft gehandeld toch door het OM van moord kan worden beschuldigd.

Otte heeft zich nog niet in het openbaar uitgelaten over de kwestie, maar verzet zich achter de schermen fel tegen de richtlijnen, schrijft de krant op basis van de brieven. Otte stuurde brieven aan minister van Justitie Grapperhaus, vertrekkend voorzitter van de toetsingscommissies Kohnstamm en aan diens opvolger Recourt.

RTE en OM zijn volgens Trouw in gesprek over de euthanasiecode, die volgens RTE voor het eind van het jaar opnieuw wordt herzien.

STER reclame