NOS Nieuws

Thuiswerkadvies weer terug, kabinet maakt 'ventileren' vierde basisregel

Het kabinet wil weer dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. Ruim twee weken geleden verviel na anderhalf jaar het dringende thuiswerkadvies, maar in het coronadebat in de Tweede Kamer zegde Rutte toe het weer in ere te herstellen. D66, PvdA, SP en GroenLinks hadden daar om gevraagd.

Rutte zei erbij dat hij "gezien de cijfers" geen aanleiding ziet om het advies weer in te stellen, omdat veel besmettingen de afgelopen tijd in de horeca plaatsvonden. Maar omdat hij in de Kamer de wens proefde is het devies voortaan weer: werk zoveel mogelijk thuis.

Rutte legt uit waarom het advies weer wordt zoals het anderhalf jaar was:

Oude thuiswerkadvies gaat opnieuw gelden

Verder voegt het kabinet aan de drie overbekende basisregels een vierde toe: ventilatie. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten, wordt zorgen voor frisse lucht het devies, zei demissionair premier Rutte in het coronadebat.

"Dat zijn we aan het uitwerken en daar gaan we verder mee aan de slag", zei Rutte. "We zullen het ook op een bordje toevoegen bij de persconferenties." Verschillende partijen hadden aangedrongen op meer aandacht voor ventilatie, onder meer op scholen en in de horeca.

Premier Rutte benadrukte dat het wel nauw komt qua ventilatie en dat je het aan professionals moet overlaten. "Voor je het weet doet iedereen een ventilator aan en verspreiden ze daarmee juist het virus." Bekeken wordt dus nog welke maatregelen precies genomen moeten worden.

PVV-leider Wilders en demissionair premier Rutte debatteren over ventilatie:

Rutte: zorg voor frisse lucht wordt vierde basisregel

Het Kamerdebat ging vooral over de inmiddels teruggedraaide versoepelingen van 26 juni die niet goed zijn uitgepakt. Destijds daalden de besmettings- en ziekenhuiscijfers flink, maar sindsdien zijn de besmettingscijfers juist weer spectaculair gestegen. Afgelopen vrijdag draaide het kabinet daarom een aantal versoepelingen terug.

Het kabinet spreekt van een "inschattingsfout", maar vooral de oppositie vindt dat te zwak uitgedrukt. Hijink van de SP sprak van "een kardinale blunder", PvdA-Kamerlid Kuiken van "een totale misrekening". Ze zei dat allerlei adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) in de wind zijn geslagen.

Langdurige covid

Veel mensen zijn volgens de Kamer terecht boos nu er versoepelingen zijn teruggedraaid vanwege het snel gestegen aantal coronabesmettingen. Onder meer groepen jongeren zijn blootgesteld aan het virus en riskeren nu onnodig langdurige covid, stelden een aantal fracties.

VVD-Kamerlid De Vries zei dat het beter was geweest, met de kennis van nu, om de versoepelingen meer gefaseerd door te voeren. Overigens benoemde het VVD-Kamerlid, samen met Van den Berg van het CDA, dat de Kamer medeverantwoordelijk is voor het oplopen van de besmettingen, omdat de Kamer heeft ingestemd met de versoepelingen.

Premier Rutte zei dat het kabinet heeft onderschat wat het effect zou zijn van de versoepelingen. "We hebben het gedrag onderschat en we hebben overschat in elke mate we de risico's konden beperken." Hij benadrukte dat hij dat zichzelf aanrekent en niet de jongeren, die nu op grote schaal besmet zijn geraakt.

Testen voor Toegang

Demissionair minister De Jonge ging in het debat in op het Testen voor Toegang. Hij zei dat er lessen moeten worden getrokken uit de afgelopen weken. Er was een grote run op toegangsbewijzen en er was volgens De Jonge ook sprake van "gesjoemel aan de deur" bij horecazaken en festivals.

"We hebben huiswerk te doen, met de evenementensector en met de horeca. Onder welke omstandigheden kan het dan wel?" De Jonge wil van deskundigen horen wat het maximumaantal besmettingen is waarbij het werken met toegangsbewijzen nog verantwoord is.

De minister legde uit dat het kabinet Testen voor Toegang bij een lage besmettingsgraad wel verantwoord acht en nu, met meer dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag, niet meer. Maar waar de grens precies ligt, weet hij niet. Daarover wil De Jonge advies van het OMT.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl