NOS NieuwsAangepast

Mensen op 'zwarte lijst' Belastingdienst moeten aanslag kunnen aanvechten

De tienduizenden mensen die op de omstreden 'zwarte fraudelijst' van de Belastingdienst stonden, moeten de mogelijkheid krijgen om hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren aan te vechten. Dat adviseert advocaat-generaal René Niessen aan de Hoge Raad. Het advies van de advocaat-generaal wordt als gezaghebbend gezien, maar de Hoge Raad kan er ook van afwijken.

Volgens RTL Nieuws en Trouw, die over het advies schrijven, kunnen eventuele naheffingen die op basis van de zwarte lijst zijn opgelegd "de prullenbak in", omdat die lijst onrechtmatig zou zijn. Het advies van Niessen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Belastingdienst, schrijven zij. "Mensen op de zwarte lijst werden veelal voor minimaal vijf jaar extra gecontroleerd, dus het aantal mogelijke bezwaren dat de fiscus kan verwachten loopt in de vele honderdduizenden."

Geheim systeem

Vorig jaar onthulden RTL Nieuws en Trouw dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem heeft gebruikt waarin medewerkers signalen van mogelijke fraude konden registreren. Deze Fraude Signalering Voorziening (FSV) bevatte zo'n 270.000 namen van burgers en ondernemers die werden verdacht van fouten. De belastingplichtigen wisten niet dat ze op de zwarte lijst stonden.

Er is nog veel onduidelijk over hoe de tienduizenden mensen in het FSV-systeem terecht zijn gekomen. Vorig jaar werd wel bekend dat onder meer belastingplichtigen met een tweede nationaliteit extra werden gecontroleerd bij hun aangifte inkomstenbelasting.

Termijn

Alle mensen op de zwarte lijst worden dit jaar op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid in het FSV-systeem, dat inmiddels uit de lucht is. Niessen verwacht dat sommige mensen die horen dat ze op de lijst stonden, zullen vermoeden dat ze in het verleden om die reden een hogere aanslag hebben gekregen.

Vaak is de termijn om bezwaar in te dienen echter al verstreken. Niessen vindt dat deze mensen hun belastingaanslag nu alsnog moeten kunnen aanvechten, omdat ze dat eerder "bij gebrek aan wetenschap" niet konden. Alleen als sprake is van "zeer ernstige belastingfraude" kan een opgelegde aanslag in stand blijven, vindt hij.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl