Hond in het Amsterdamse Bos ANP

Ongeveer de hele Tweede Kamer vindt de hondenbelasting niet meer van deze tijd, maar gaat die niet per direct vanuit Den Haag afschaffen. Dat zou een te groot gat slaan in de financiële huishouding van gemeenten, zeggen verschillende partijen en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Vandaag stond in de Kamer een burgerinitiatief op de agenda om de belasting, die door ongeveer de helft van de gemeenten geheven, te schrappen. Zo'n 60.000 mensen zetten er hun handtekening voor, zodat de Kamerleden zich over het onderwerp moesten buigen.

De meeste Kamerleden zijn het met de initiatiefnemers eens dat de hondenbelasting een vreemde belasting is. De opbrengsten worden meestal niet gebruikt om bijvoorbeeld hondenpoep op te ruimen, maar worden gebruikt om de lokale schatkist te vullen. Eigenaren van andere huisdieren hoeven geen belasting te betalen en de tarieven verschillen heel erg per gemeente.

Gemeentewet wijzigen

Om de hondenbelasting af te schaffen moet de Gemeentewet worden gewijzigd. Daarin is geregeld dat gemeenten deze vorm van belasting mogen heffen. De Groep Van Haga heeft daar een voorstel voor ingediend, maar daar lijkt geen meerderheid voor.

Partijen als D66, CDA en PvdA beklemtoonden dat de hondenbelasting een belangrijke inkomstenbron is voor gemeenten. Jaarlijks wordt er zo'n 50 miljoen euro mee opgehaald. "Dat kun je er niet zomaar tussenuit trekken", zei D66-Kamerlid Sneller. Hij wees erop dat veel gemeenten juist geld tekortkomen, omdat ze er de laatste jaren veel taken bij hebben gekregen.

Ook CDA'er Peters wil hondenbezitters geen valse hoop bieden en PvdA-Kamerlid Kathmann vindt dat de gemeenten zelf moeten beslissen of ze belasting heffen of afschaffen. "Dit onderwerp levert al jaren dynamische debatten op, waar burgers juist zeer bij betrokken zijn."

Overgangstermijn

Ook de VVD wil het liefst van de hondenbelasting af, maar wel met een overgangstermijn van bijvoorbeeld vijf jaar. Kamerlid De Kort wil dat de minister in gesprek gaat met gemeenten om te onderzoeken hoe de omstreden taks kan verdwijnen.

Minister Ollongren is daartoe bereid, maar vindt dat de gemeenten niet in financiële problemen mogen komen door het afschaffen van de hondenbelasting. Daarom pleit ze voor een bredere discussie over de belastingen die gemeenten mogen heffen, maar dat is volgens haar aan het nieuwe kabinet.

STER reclame