Demonstratie in Amsterdam tegen hondenbelasting, die volgens de Raad kan worden afgeschaft ANP

Gemeenten moeten snel meer belasting mogen heffen, adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. Volgens de raad zijn gemeenten in korte tijd voor veel meer zaken verantwoordelijk geworden, zoals de zorg, terwijl daar te weinig extra inkomsten tegenover staan.

De raad adviseert om de ozb, de onroerendezaakbelasting, voor huurders weer in te voeren. Ook zouden gemeenten geld kunnen ophalen door een vast bedrag te heffen bij alle ingezetenen van een gemeente.

"Zo'n ingezetenebelasting noch de ozb leidt tot economische verstoringen. Ze zijn stabiel, eenvoudig inpasbaar en gaan gepaard met lage administratieve lasten", zegt de Raad voor de financiële verhoudingen. De hondenbelasting en forensenbelasting kunnen worden afgeschaft, want die leveren toch bijna niets op.

Nog ver weg

Het advies maakt deel uit van de voorbereiding door het kabinet van een grote belastingherziening. Die lijkt door politiek verschil van mening en verschil van mening tussen belanghebbenden als vakbonden en het bedrijfsleven nog ver weg.

De verhoging van de gemeentebelasting die de raad voorstelt, moet volgens het kabinet samengaan met een verlaging van de landelijke belasting, zoals de loonbelasting. Het is dus maar de vraag of het advies van de raad snel kan worden uitgevoerd.

De laatste bewindspersoon die een belastingherziening heeft doorgevoerd, oud-staatssecretaris Vermeend, adviseert het kabinet juist om de tijd te nemen.

STER reclame