Een belastingaanslag

De politieke hobbels voor een nieuw belastingstelsel

  • Milena Holdert

    redacteur

  • Milena Holdert

    redacteur

Het is het belangrijkste project van het kabinet-Rutte dat in de resterende regeerperiode vorm moet krijgen: de herziening van het belastingstelsel. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vergeleek die hervormingen eind vorig jaar met het opruimen van een zolder.

Nieuwsuur brengt vanavond de belangrijkste politieke hobbels in kaart. Hoe haalbaar is een herziening van het belastingstelsel?

De politieke hobbels voor een nieuw belastingstelsel

Meer invloed

Staatssecretaris Wiebes inventariseert op dit moment welke partijen welke wensen hebben. En de Kamer vraagt het vandaag aan deskundigen. De uitslag van de Statenverkiezingen heeft er niet makkelijker op gemaakt.

Meer zetels betekent meer invloed, kondigde D66-leider Alexander Pechtold al aan. En CDA-leider Sybrand Buma steunt het kabinet nog van geen kant. Ook niet als het gaat om de belastingen.

Het uitgangspunt dat in het nieuwe belastingstelsel de lasten op arbeid omlaag moeten. Alle partijen denken dat dat meer banen op zal leveren. En ook werkgeversorganisaties, vakbonden en externe deskundigen steunen dat idee vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Vermogen

Maar waar moet de belasting dan vandaan komen die niet langer op arbeid wordt geheven? Daar verschillen de partijen nogal over van mening. De PvdA wil een hogere belasting voor vermogen, de VVD is niet tegen een verandering van de vermogensbelasting, maar wel tegen een hogere heffing.

Van het CDA moet de overheid verder bezuinigen om de belastingherziening mogelijk te maken en tegelijkertijd moeten de lasten voor burgers en bedrijven omlaag. Volgens ondernemers zijn de lasten de laatste jaren met miljarden gestegen en moet die lastenverzwaring nu worden teruggegeven door de overheid.

D66 deelt de wens voor extra bezuinigingen. De partij van Alexander Pechtold denkt dat met 1 miljard euro extra bezuinigingen er ruimte komt voor een nieuw belastingstelsel. De andere ‘constructieve’ oppositiepartijen - de ChristenUnie en de SGP - zijn tegen en vinden dat het kabinet dit jaar niet nog eens met extra bezuinigingen moet komen.

Houden ondernemers nog van de VVD?

Belastingstelsels hebben een beperkte houdbaarheidsdatum.

Willem Vermeend, oud-staatssecretaris van Financiën

Warboel

Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, die aan de wieg stond van het huidige stelsel, vindt het huidige stelsel slecht voor de economie. "Met een beter systeem krijgen we er de komende jaren honderdduizenden banen bij", zei hij eerder.

Maar hij vindt ook dat het kabinet de belastingherziening niet overhaast moet invoeren. Volgens Vermeend is het beter alle opties, wensen en alternatieven te inventariseren en uit te werken om de hervorming dan inzet te maken bij de volgende Kamerverkiezingen.

Volgens Vermeend is het huidige stelsel inmiddels een warboel. "Het is opgetuigd met allerlei toeslagen en de belastingdruk is te hoog. Belastingstelsels hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Om de tien tot vijftien jaar moeten ze worden herzien."

Achterstallig onderhoud

Ook Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, wil een herziening van het stelsel. "Het achterstallige onderhoud in het belastingstelsel is groter dan dat in onze infrastructuur", zei hij eerder in Nieuwsuur.

Klaas Knot over de economie

VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken is vol vertrouwen en acht het het meest waarschijnlijk dat het kabinet met het CDA en D66 in zee gaat voor de herziening van het belastingstelsel. "Het ligt voor de hand dat er met het CDA en D66 iets is te bereiken", zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof. "Zij willen allebei lastenverlichting."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl