Een van de ruimten waar de arbeidsmigranten moesten slapen
NOS Nieuws

Tekort aan huisvesting arbeidsmigranten in toekomst nog groter

  • Reinalda Start

    researchredacteur

  • Reinalda Start

    researchredacteur

Het huidige tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten zal in de toekomst alleen maar groter worden. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland.

Die mensen moeten allemaal een geschikte woning krijgen; het is niet de bedoeling dat ze ondergebracht worden zoals gebeurde op een boerderij in het Limburgse Linne. Bij een controle van de vreemdelingenpolitie, de arbeidsinspectie en de gemeente Maasgouw, bleek gisteren dat daar vijftig Roemenen onder erbarmelijke omstandigheden woonden en werkten als aspergestekers.

Door de toename van het aantal arbeidsmigranten en het tekort aan woonruimte wordt de situatie er de komende jaren niet makkelijk op. Limburg is de provincie met de meeste arbeidsmigranten in ons land. Daar is de druk op dit vlak de afgelopen jaren al flink toegenomen. Voor de rest van het land wordt de komende jaren een vergelijkbare situatie verwacht.

Toename nu al 111%

Het aantal arbeidsmigranten is in Limburg tussen 2010 en 2018 gegroeid met 47 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het gespecialiseerde bureau Decisio. Die 47 procent is het gemiddelde voor de hele provincie. Kijk je bijvoorbeeld naar Midden-Limburg, dan gaat het zelfs om een groei van 111 procent.

Daar heeft de gemeente Leudal te maken met een flinke toename van het aantal arbeidsmigranten. Leudal telt 37.000 inwoners. Het aantal internationale werknemers, arbeidsmigranten en kenniswerkers steeg hier tussen 2010 en 2018 van 2.729 naar 13.415.

Voor de coronacrisis was de verwachting dat het aantal internationale werknemers in de regio de komende tien jaar zou groeien naar in totaal 24.600 mensen. Dat zullen er door de economische teruggang afgelopen jaar wat minder zijn. Maar volgens het onderzoeksbureau is er nog altijd een huisvestingsbehoefte van tussen de 4.000 en 6700 plekken tot 2030. Ondertussen gaat de gemeente Leudal in het huisvestingsbeleid vooralsnog uit van 4.000 extra woonplekken.

Tasten in het duister

De gemeente Maasgouw, van de boerderij in Linne, heeft geen idee hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente wonen en werken, of allebei. Om daar meer zicht op te krijgen is het na de zomer verplicht om een exploitatievergunning aan te vragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Maasgouw is niet de enige gemeente die in het duister tast over het aantal arbeidsmigranten binnen de gemeentegrenzen. Vanwege de toenemende vraag van ondernemers en het gebrek aan draagvlak bij inwoners, zijn er wel steeds meer gemeenten die dat in kaart proberen te brengen.

Dat merkt onderzoeksbureau Decisio ook. "Sinds een jaar of twee krijgen we die vraag steeds vaker van gemeenten en regio's", zegt Gerwin van der Meulen. "Zij willen dan weten hoeveel mensen er nu wonen en werken en bij welke bedrijven dit gebeurt. Ze willen weten ze in de toekomst rekening mee moeten houden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl