NOS Nieuws

IMF: Nederlands belastingstelsel leidt tot ongelijkheid

De belastingheffing op het vermogen leidt tot ongelijkheid en gedragsverstoringen. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds in een rapport over de vermogensbelasting in Nederland.

Het IMF, maar ook president Knot van De Nederlandsche Bank dringen er al jaren op aan om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd jaar op jaar te verlagen. Maar dat gaat volgens de VN-organisatie niet ver genoeg.

Lage belasting

Het fonds stelt dat Nederland een unieke belastingheffing over bezit hanteert via de drie belastingboxen. Met name de belastingheffing op de eigen woning is volgens het fonds te ruimhartig.

Omdat de eigen woning wordt belast op basis van een percentage van de WOZ-waarde, worden huizenbezitters nauwelijks belast. En dat leidt tot een kunstmatige toename van de vraag naar koopwoningen, volgens het IMF.

Subsidie

Huizenbezitters kunnen ook gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Het fonds noemt dat een subsidie, waardoor het aantrekkelijker is om een eigen woning te kopen. Volgens het IMF worden mensen door de gunstige renteaftrek gestimuleerd om het huis met een zo hoog mogelijke hypotheek te financieren.

Door die belastingvoordelen nemen de prijzen van huizen alleen toe. Mensen worden namelijk gestimuleerd om een eigen huis te kopen, waardoor de vraag naar huizen nog groter wordt dan het aanbod. Volgens het IMF wordt de huizenmarkt daardoor minder toegankelijk, met name voor de huishoudens met weinig financiële middelen.

Het IMF stelt een aantal hervormingen voor in het rapport, zoals het verplaatsen van de eigen woning uit Box 1 (inkomen uit werk en woning) naar Box 3 (sparen en beleggen). Daardoor zouden de belastingvoordelen voor huizenbezitters verdwijnen.

Het is niet voor het eerst dat het IMF kritiek levert op de Nederlandse huizenmarkt: onder meer in 2011 en 2018 adviseerde de organisatie om een einde te maken aan de hypotheekrenteaftrek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl