De maximumsnelheid op snelwegen werd verlaagd om de uitstoot van stikstof te verminderen ANP

Verschillende milieuorganisaties hebben kritiek op het gezamenlijke plan van boeren, ondernemers en natuurbeheerders om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Greenpeace, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB) noemen het nieuwe plan onvoldoende: "Het doet bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van onze meest kwetsbare natuur te voorkomen."

Het plan waar de milieuorganisaties op reageren is opgesteld door Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland. Zij willen de uitstoot van stikstof de komende negen jaar met 40 procent terugdringen. Aan hun plan hangt een prijskaartje: 15,3 miljard euro. Dat moeten we met zijn allen gaan betalen.

Te hoge eisen

De drie milieuorganisaties zeggen nu in de gezamenlijke reactie dat deze reductie onvoldoende is. "Ecologische onderbouwing ontbreekt en het is een slap compromis om de vergunningverlening op gang te krijgen. De natuur is opnieuw de dupe." Tevens is de 40 procent lager dan de reducering die volgens commissie-Remkes nodig is. Die commissie drong vorig jaar aan op een reducering van 50 procent.

Farmers Defence Force (FDF) reageerde gisteravond, zonder het uiteindelijke plan in handen te hebben, al afwijzend. Volgens de boerenactiegroep worden er juist te hoge eisen aan de boeren gesteld met betrekking tot de emissiereductie. "Zodat de bouw kan bouwen."

"LTO kan alleen spreken voor eigen leden, ze vertegenwoordigen al lang niet meer de meerderheid van de boeren", zegt Sieta van Keimpema van de FDF. "Doordat deze partijen zich concentreren op stikstofuitstoot door de veeteelt en niet of nauwelijks door industrie, is de kans groot dat stikstof juist toeneemt. Aangezien landbouw de enige is die de vergunningen op orde heeft. Je gaat het probleem er zo niet mee oplossen."

Ook boerenactiepartij Agractie is kritisch over het plan "Het is een risicovolle onderneming om in zo'n korte tijd tot deze enorme reductie te komen, veel meer dan in de stikstofwet is vastgelegd. Gevolg is dat boeren tussen wal en schip kunnen belanden en dat leidt mogelijk tot slachtoffers van de plannen."

Steun en kritiek voor stikstofwet

Demissionair minister Schouten kreeg de afgelopen maanden steun van de Eerste en Tweede Kamer voor haar nieuwe stikstofwet. Maar de boeren, ondernemers en natuurbeheerders zeggen "verder te gaan" met hun voorstel.

De minister juicht het toe dat verschillende organisaties elkaar hebben gevonden. "We herkennen de roep om een stevige, structurele stikstofaanpak." Volgens Schouten zijn er grote overeenkomsten met de stikstofwet. "Maar men wil een versnelling en vergroting van de opgave. Het is aan de politiek daarover te beslissen." Het kabinet laat de plannen doorrekenen.

Greenpeace vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Vorige week dreigde de milieuorganisatie de staat desnoods via de rechter tot een strenger stikstofbeleid te dwingen. Volgens Greenpeace is de stikstofwet een schending van de Europese habitatrichtlijn.

Formatie

Het stikstofbeleid is vandaag ook aan de orde gekomen in de formatie. Informateur Hamer ontving onder anderen directeur Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zei dat het herstelbeleid na de coronacrisis ook rekening moet houden met de opgaven op lange termijn op het gebied van klimaat, stikstof en natuur.

"De coronacrisis heeft wel wat milieueffecten gehad, maar die zijn tijdelijk geweest", zei Mommaas. Volgens hem heeft de crisis er niet duidelijk toe bijgedragen dat allerlei doelstellingen op het gebied van milieu zijn bereikt: "Er worden nu grote sommen geld vrijgemaakt voor herstelbeleid. Daar ligt de kans."

Volgens ecoloog Dick Groenendijk is stikstof "de grootste bedreiging voor het duinlandschap in Nederland":

'Stikstof is de grootste bedreiging voor het duinlandschap in Nederland'

STER reclame