Leerlingen van groep 8 van De Regenboog in Leiderdorp buigen zich over de Centrale Eindtoets ANP

Omdat basisschoolleerlingen een kleine, maar aantoonbare leervertraging hebben opgelopen vanwege de coronacrisis, is de landelijke normering van de Centrale Eindtoets iets aangepast. Vanaf dinsdag kunnen de leerlingen de uitslag van hun eindtoets krijgen. Dat is iets later dan gepland, omdat de extra berekeningen langer duren dan gedacht.

Volgens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) konden leerlingen op het moment van toetsafname niet over bepaalde kennis beschikken. Daarom is de normering aangepast. Dinsdag wordt bekend op welke manier.

In de uitslag van de eindtoets staat of een leerling het beste op bijvoorbeeld het vmbo of de havo past. Scholen hebben eerder zelf ook al zo'n advies gegeven en vergelijken na de toetsen hun advies met de uitslag van de toets. Het advies kan dan nog naar boven worden bijgesteld.

Alternatieve toetsen

Dinsdag wordt de uitslag dus bekend. De basisscholen geven daarna de resultaten zelf door aan de leerlingen en hun ouders.

Het Centraal Planbureau zei eerder liever te zien dat de leerlingen de eindtoets weer vóór het schooladvies maken. Dat zou beter werken tegen onbewuste vooroordelen van leerkrachten. Ook zouden de kinderen gemotiveerder raken als ze al een goed schooladvies hebben gekregen.

Tot 2015 was de Cito-toets - zoals de test toen nog heette - de enige eindtoets voor de basisschool, maar steeds meer scholen zoeken een alternatief om zo meer aan de wensen van ouders en kinderen tegemoet te komen. Andere alternatieven zijn IEP, Route 8, AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets.

STER reclame