Een coronateststraat van de GGD
NOS NieuwsAangepast

Toegangstesten en quarantaineplicht krijgen steun Kamer, maar met wijzigingen

De tijdelijke wetten voor de quarantaineplicht en de toegangstesten hebben de instemming gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Maar de Kamer stemde ook voor een aantal belangrijke aanpassingen van de voorstellen van het kabinet.

Zo vervalt de eigen bijdrage van 7,50 euro voor een testbewijs dat nodig is voor toegang tot bepaalde evenementen, activiteiten en attracties. De Kamer stemde daar unaniem tegen.

Het kabinet gaat onderzoeken of in de toekomst zelftesten ook voldoende zijn voor toegangstesten. Dan moet wel blijken dat die zelftesten dezelfde mate van betrouwbaarheid hebben als testen op testlocaties. Ook gaan een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs van mensen die besmet zijn geweest gelden als 'toegangstest'.

Verder zijn mensen met een beperking of ziekte die daardoor de test niet kunnen doen uitgesloten van de verplichting van een toegangstest.

De Kamer heeft ook uitgesproken dat de wet niet mag leiden tot een directe of indirecte vaccinatieplicht of mag leiden tot dwang of drang van een vaccinatie. En de testlocaties moeten voor alle Nederlanders even toegankelijk zijn.

Niet voor gevaccineerden

Voor de quarantaineplicht en de daarbij horende testplicht voor reizigers uit 'zeerhoogrisicogebieden' heeft de Kamer besloten dat deze niet gelden voor gevaccineerden als voldoende vaststaat dat zij geen groot risico vormen bij de verspreiding van het virus. Voor landen waar een mutant van het virus rondgaat waar het vaccin niet tegen beschermt, geldt deze uitzondering niet.

De quarantaineplicht vervalt ook voor mensen die naar Nederland komen voor de geboorte van een kind waarvan zij de ouder worden, en voor mensen die afscheid willen nemen van een naaste die gaat overlijden.

Werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben zijn verantwoordelijk voor een degelijke quarantainelocatie voor hun werknemers. En burgemeesters krijgen van de Kamer de mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen ontheffing te verlenen van de quarantaineplicht voor bepaalde inwoners van hun gemeente.

Uiteindelijk stemden regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, en oppositiepartijen GroenLinks en Volt voor de wet over de testbewijzen. Deze zelfde partijen en de PvdA stemden voor de quarantaineplicht.

De wetten worden hierna nog behandeld door de Eerste Kamer. Daar hebben de voorstanders ook een meerderheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl