NOS Nieuws

Helft van woningeigenaren nog niet bezig met verduurzaming

De helft van de bijna 4 miljoen huiseigenaren in Nederland is nog niet bezig met verduurzaming. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de Klimaatwet is vastgelegd dat in 2050 alle dan 7 miljoen woningen gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en warmte. Het SCP vindt dat de overheid verduurzaming actiever moet stimuleren, zodat huiseigenaren er sneller werk van maken.

Een grote groep huiseigenaren lijkt niet erg bereid om duurzame maatregelen te nemen. Driekwart van de bewoonde koophuizen met een eigen dak heeft geen zonnepanelen en bijna de helft van de eigenaren heeft nog geen verdere isolatiemaatregelen genomen.

Volgens het SCP zijn mensen wel degelijk bereid om te verduurzamen, maar houden "barrières" ze tegen, zoals te hoge kosten, onzekerheid over hoe lang er nog in het huis gewoond zal worden of de verwachting dat duurzame maatregelen in de toekomst goedkoper worden.

Milieuwinst en besparing

Voor de ongeveer kwart van de huiseigenaren die inmiddels wel zijn begonnen met verduurzamen, is milieuwinst niet eens de belangrijkste reden. Ook de besparing op de energierekening en meer comfort tellen mee. Het SCP draagt mogelijkheden aan om de verduurzaming te stimuleren, bijvoorbeeld door financiële prikkels.

Mensen met weinig draagkracht moeten "ontlast en ontzorgd" worden, aldus het SCP. Het plan van de overheid om hele wijken in één keer aan te pakken en de introductie van een 'nationaal isolatieprogramma' zouden hierbij kunnen helpen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl