NOS NieuwsAangepast

Europees Parlement: 'Scheepvaart moet per 2050 uitstootvrij'

  • Aida Brands

    redacteur Brussel

  • Aida Brands

    redacteur Brussel

De hele Europese scheepvaart mag per 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Het Europees Parlement heeft een voorstel opgesteld voor de Europese Commissie over de regels waaraan de scheepvaart zich in de toekomst zou moeten houden.

Naar schatting stoot de internationale scheepvaart zo'n 2,5 procent van alle broeikasgassen wereldwijd uit. De scheepvaart wordt, net als de luchtvaart, niet in het Klimaatakkoord van Parijs genoemd. Volgens het Europees Parlement moet daar verandering in komen, en de Commissie denkt er ook zo over.

Scheepskerkhof

Zo moeten scheepvaartbedrijven per 2022 gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Ook moet de sector in de toekomst beter gaan kijken naar het ontmantelen van oude schepen. Die worden nu vaak doorverkocht aan armere landen. De tankers liggen vaak jarenlang in een scheepskerkhof, waar ze handmatig ontmanteld worden.

Maar de belangrijkste doelstelling is de overstap naar duurzame brandstof. Op dit moment varen de meeste schepen op stookolie, die zeer vervuilend is. De ambitie is dat schepen in de toekomst met waterstof zullen worden aangedreven, maar dat is nu nog niet mogelijk. Het parlement wil dan ook dat er vanuit de EU geld beschikbaar komt voor de ontwikkeling van waterstofmotoren voor de scheepvaart.

Groene brandstof

Hoewel de meeste Europarlementariërs instemmen met de ambities, is er wel onenigheid over de weg daarnaartoe. De scheepvaartsector ziet de fossiele brandstof LNG als ideaal alternatief voor stookolie. Dat wordt ook wel vloeibaar aardgas genoemd en stoot 23% minder kooldioxide uit dan stookolie, en ook minder van een aantal andere broeikasgassen.

Vera Tax, Europarlementariër voor de PvdA, vindt ook dat LNG in de transitieperiode gebruikt kan worden. Maar ze ziet het liefst dat er veel geïnvesteerd wordt in groene brandstof. "Een schip gaat zo'n 40 jaar mee. Daarom willen we daar zo min mogelijk in investeren. Ook de Wereldbank heeft gezegd: investeer niet in LNG."

In LNG blijven investeren

Maar volgens VVD'er Caroline Nagtegaal is LNG essentieel in de transitieperiode en zij wil dat er voorlopig wel in geïnvesteerd wordt. "Het klopt dat het nog steeds methaan uitstoot. Maar in de ontwikkeling van de nieuwste motoren zie je al dat er 50 procent minder wordt uitgestoten en in 2030 kan dat gereduceerd worden tot 0 procent", zegt ze.

De meeste Europarlementariërs delen die mening en volgens het voorstel kan er in LNG blijven worden geïnvesteerd. Het Havenbedrijf Rotterdam is hier blij mee. Ook de haven benadrukt dat de brandstof veel minder uitstoot dan de huidige stookolie. "Het gebruik van LNG door schepen betekent een drastische vermindering van de luchtverontreiniging op zee en in de haven. Daarnaast biedt LNG de mogelijkheid om de infrastructuur te gebruiken voor bio-LNG en synthetische LNG", zegt het Havenbedrijf Rotterdam.

Het voorstel van het Europees Parlement gaat nu naar de Commissie. In juni presenteert de Commissie een reeks aan wetten die ertoe moeten leiden dat alle duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Dan zal ook bekend worden welke regels er komen voor de maritieme sector.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl