De Spaanse kustwacht redde deze migranten op zee bij het Spaanse eiland Gran Canaria  Reuters

De Europese Unie gaat migranten die geen verblijfsvergunning krijgen, helpen bij de terugkeer naar hun eigen land. De EU heeft voor het eerst een Strategie voor Vrijwillige Terugkeer en Reïntegratie(.pdf) opgezet, die onder meer de asielwetten moet aanscherpen en de uitvoering moet verbeteren van de terugkeer vanuit Europa en andere landen. Ook moet het plan de bestaande terugkeer- en reïntegratieprogramma's verbeteren en de relatie met landen buiten de EU versterken.

Mensen die meewerken aan hun terugkeer worden bijvoorbeeld geholpen met een reiskostenvergoeding en met geld voor de eerste periode na terugkeer in hun eigen land. Ook is er hulp bij zaken als het vinden van een baan, onderwijs of het opzetten van bedrijven in het vaderland. Met EU-geld kunnen lokale ambtenaren daarop worden voorbereid.

"Terugkeer is effectiever als het vrijwillig gebeurt en er een goed reïntegratieplan klaarligt voor de persoon in kwestie", zegt Eurocommissaris Margaritis Schinas in een persbericht. "Dit Europese plan zal een uniforme en gecoördineerde aanpak realiseren in de deelnemende landen."

En dat is hard nodig, zegt Eurocommissaries Ylva Johansson. "Slechts een derde van de mensen die geen toestemming hebben gekregen om in de EU te blijven, gaat nu terug naar zijn of haar eigen land. En van degenen die wél gaan, doet minder dan 30 procent dat vrijwillig."

Vrijwillige terugkeer kostenbesparend

Dat terwijl het meewerken aan de terugkeer volgens Johansson de betere optie is. "Dit plan zal mensen die terugkeren helpen kansen te benutten in het land van herkomst." Volgens haar is deze aanpak effectiever en kost het minder dan een gedwongen terugkeer.

De rekenkamer van het Europees Parlement schat dat een uitzetting gemiddeld 3414 euro kost aan detentie, begeleiding en vliegtickets, en een vrijwillige terugkeer 560 euro.

De EU stelt niet alleen hulp beschikbaar voor migranten die in de EU verblijven, maar ook voor migranten in landen waarmee de EU op het gebied van migratie samenwerkt, zoals Bangladesh en Afghanistan.

Ook steunt de EU organisaties als de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), waar de Nederlandse overheid al mee samenwerkt voor het realiseren van hulp bij terugkeer.

STER reclame