NOS NieuwsAangepast

EU komt met groene lijst voor beleggers, besluiten over gas en kernenergie doorgeschoven

Wat is duurzaam? En wat mag een groen label krijgen? De Europese Commissie heeft een lijst met groene industrieën, ook wel taxonomie genoemd, opgesteld. Investeringen in zonne- en windenergie krijgen daardoor nu officieel een groen label. Steenkolencentrales krijgen zo'n label niet.

Volgens de Europese Commissie is het plan vooruitstrevend. Nog niet eerder zou een overheid zo'n lijst hebben opgesteld. De lijst moet het voor beleggers makkelijker maken om vast te stellen of iets een duurzame investering is. De Commissie wil dat bedrijven zich niet duurzamer kunnen voordoen dan ze zijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld straks niet zomaar een product 'groen' noemen, zoals beleggingsfondsen eerder deden bij investeringen in fossiele brandstoffen.

Vannacht werd ook een akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement zijn het nu officieel eens dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent verlaagd moet worden. De taxonomie wordt gezien als een belangrijk middel om dit doel te behalen.

Doordat het voor investeerders nu duidelijker is wat groen is en wat niet, wordt het volgens de Commissie een stuk aantrekkelijker om geld te steken in groene beleggingen. "Dit is essentieel als we privaat geld willen inzetten voor duurzaamheid en in 2050 klimaatneutraal willen zijn", zegt Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Controverse

Toch was het niet makkelijk om 27 landen op één lijn te krijgen, zegt Dombrovskis. Volgens de Let was er veel weerstand. Zo vinden landen als Zweden en Finland dat het kappen van bossen duurzaam is als die elders weer worden aangeplant. Veel milieuorganisaties zijn het hier niet mee eens.

Ook Oost-Europese landen gingen niet zomaar akkoord. Daar wordt nog volop energie opgewekt met kolencentrales. De stap naar zonne- en windenergie is er nog groot. Daarom werd in maart bekend dat de Commissie overweegt om aardgas als tijdelijke energievorm bij het overschakelen op duurzame energie toch als groen aan te merken. Dit terwijl landen als Nederland juist stappen zetten om van het gas af te komen.

Omdat de lidstaten hierover verdeeld zijn kiest de Commissie ervoor om een besluit uit te stellen. Datzelfde geldt voor de kwestie over de duurzaamheid van kernenergie en bosbouw. Ook moeten er nog duurzaamheidscriteria worden vastgesteld voor biomassacentrales, wat voor Nederland belangrijk is.

Teleurstelling en tevredenheid

Er wordt verschillend gereageerd op de groene lijst van de Commissie. Partijen zoals GroenLinks en de PvdA zijn tevreden. "De Commissie heeft onze dringende oproep ter harte genomen door gascentrales niet als duurzaam aan te wijzen" zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang.

Ook GroenLinks is blij dat gas niet is aangemerkt als groen. "De geloofwaardigheid van de taxonomie is gered door niet te buigen voor de druk van landen en bedrijven die fossiel gas als duurzame investering wilden aanmerken", zegt Bas Eickhout van GroenLinks. Toch staat de EU volgens Eickhout nog een flinke strijd te wachten omdat besluiten over de hete hangijzers zijn doorgeschoven.

De VVD is iets minder tevreden over de groene lijst. "Het is uitermate teleurstellend dat de Europese Commissie vandaag niet het lef heeft om kernenergie toe te voegen aan de Europese lijst met groene investeringsmogelijkheden", zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.

Ook JA21 vindt het jammer dat het besluit over kernenergie is uitgesteld. "De taxonomie zou wetenschappelijk verantwoord zijn, maar niets is minder waar. De Europese Commissie is gezwicht voor de zware druk van 'groene' activisten", zegt JA21-Europarlementariër Rob Roos.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl