Informateur Tjeenk Willink en CDA-leider Hoekstra
NOS Nieuws

Informateur zet in op coalitieakkoord op hoofdlijnen, herstel na corona centraal

Informateur Tjeenk Willink vindt dat de formatie moet leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In een notitie die hij aan alle fractievoorzitters heeft gestuurd, roept hij ze op om tot overeenstemming te komen over vier of vijf grote onderwerpen die met voorrang moeten worden aangepakt.

Daarover zouden partijen die een coalitie willen gaan vormen een akkoord op hoofdlijnen moeten sluiten. De uitwerking daarvan is dan aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen in het kabinet, die een 'regeerprogramma' schrijven.

De informateur wil af van de dichtgetimmerde coalitieakkoorden van de laatste decennia. Een schetsmatig akkoord kan volgens hem bijdragen aan de door velen gewilde nieuwe bestuurscultuur, met meer macht voor de Tweede Kamer.

Weer gesprekken met fractievoorzitters

Morgen en overmorgen ontvangt Tjeenk Willink weer alle fractievoorzitters, op volgorde van de kleinste partij naar de grootste. Daarbij staat de vraag centraal of er overeenstemming kan worden bereikt over die vier of vijf grote problemen en hun oorzaken.

Als het aan de informateur ligt, is het herstelbeleid na de coronacrisis in ieder geval één van die kwesties. De contouren daarvan moeten al in de formatie worden geschetst, daarmee kan niet worden gewacht tot het nieuwe kabinet er zit. "Vanwege de urgentie moet het herstelbeleid een centraal onderwerp in de formatie zijn", schrijft hij. Tjeenk Willink noemt ook klimaat, migratie en versterking van de democratische rechtsorde als onderwerpen die om een oplossing vragen.

Het is de bedoeling dat Tjeenk Willink volgende week met zijn eindverslag komt, waarna er een debat in de Tweede Kamer is. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties die om een oplossing vragen. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl