Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de gang
NOS Nieuws

Onderwijsraad: op alle middelbare scholen drie jaar 'brede' brugklas

Alle middelbare scholen zouden op hetzelfde moment een driejarige brede brugklas moeten invoeren. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in een nieuw advies. De raad ziet dat kinderen nu te vroeg worden ingedeeld in een schooltype, en dat leidt tot ongelijke kansen.

In een brede brugklas zouden leerlingen meer tijd hebben om zich te ontwikkelen, en kan beter worden gezegd welk soort onderwijs ze het best daarna kunnen volgen. "Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers", stelt de raad.

Ook vindt de Onderwijsraad dat er zowel op basisscholen als middelbare scholen beter gedifferentieerd moet worden. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn voor kinderen om onderwijs te kunnen volgen op verschillende niveaus, in wisselende groepen met extra begeleiding. De raad merkt dat vooral 'cognitief sterke' leerlingen nu te weinig uitdaging krijgen.

Impact

Over ongelijkheid in het onderwijs bestaan al langer zorgen, die door de coronacrisis nog eens versterkt worden. "De pandemie vergroot de bestaande verschillen. Leerlingen en studenten die al kwetsbaar waren, hebben het door deze crisis extra moeilijk."

De voorgestelde stelstelwijziging zou betekenen dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 komen vervallen. De raad is zich bewust van de impact van het uitvoeren van dit advies. "Het vraagt veel van leraren en schoolleiders om onderwijs te bieden op verschillende niveaus, in wisselende groepen."

Investering

Het idee is niet nieuw. Eerder pleitten meerdere onderwijsorganisaties ook al om pas in het derde jaar van de middelbare school te bepalen welke richting een leerling daarna op gaat. Ook is bij het uittrekken van de miljarden voor het onderwijs gezegd dat daarmee kan worden geïnvesteerd in brede brugklassen.

De Onderwijsraad vergelijkt de stelselwijziging met de grootschalige invoering van de Mammoetwet in 1963. Als het plan wordt doorgevoerd, zal het volgens voorzitter Edith Hooge dan ook wel even duren voordat dat terug te zien is op scholen.

Het advies is gemaakt op verzoek van de (inmiddels demissionaire) ministers van onderwijs, Slob en Van Engelshoven. Zij komen nog met een reactie op het rapport, maar of het advies wordt overgenomen, zal in de praktijk vooral een taak zijn van het nieuwe kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl