NOS Nieuws

Staat gedaagd om humane zelfdoding mogelijk te maken

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) daagt samen met dertig burgers de Staat voor de rechter om humane zelfdoding mogelijk te maken.

De belangrijkste reden is dat het grondrecht niet wordt nageleefd om over de inrichting van je eigen leven te kunnen beslissen, "en dus ook over het einde van je leven", zei Jos van Wijk van CLW in het NOS Radio 1 Journaal.

"Terwijl dat grondrecht ook in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd. Daarmee handelt de Staat onrechtmatig jegens de dertig eisers en de coöperatie, maar ook jegens u en alle andere mensen."

Volgens Van Wijk wordt het in Nederland onmogelijk gemaakt om als naaste hulp te geven bij een zelfdoding. Ook zijn er geen middelen beschikbaar om op een humane manier zelf een eind aan het leven te maken.

Voltooid Leven

In de Tweede Kamer wacht het wetsvoorstel Voltooid leven van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra op behandeling. In dat voorstel is vastgelegd dat 75-plussers euthanasie moeten kunnen plegen als ze levensmoe zijn.

Van Wijk zei dat in dat wetsvoorstel een arts en een levenseindebegeleider meebeslissen over de vraag of iemand een einde aan zijn leven mag maken. CLW ziet daar niets in.

"Wij willen er niets mee te maken hebben dat anderen gaan over onze wens om dood te willen. Dat bepaal je alleen zelf. Daarbij worden we gesteund door minimaal 6 op de 10 Nederlanders die vinden dat die eigen regie over het leven mogelijk moet zijn en moet worden vormgegeven."

CLW wil ook dat mensen met een doodswens die jonger zijn dan 75 dat op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen.

CLW wil met de betrokken ministeries een proef opzetten om in kaart te brengen hoe humane zelfdoding op een veilige manier geregeld kan worden. Daarbij wordt ook gekeken hoe middelen die ervoor nodig zijn veilig kunnen worden gemaakt, bewaard en verstrekt.

"Als je de veiligheid goed regelt, neem je een heleboel tegenstanders argumenten uit handen en geef je ze nieuwe argumenten om juist voor te zijn", Van Wijk.

Hij denkt dat een deel van de mensen die een doodswens hebben, misschien niet tot handelen overgaat op het moment dat ze over een humaan en veilig middel beschikken. "Dat geeft hen rust. Dat geeft hen nieuwe energie om met andere dingen bezig te zijn en het voorkomt al die gruwelijke zelfdodingen. Vijf mensen per dag die zich op een afschuwelijke manier doodmaken, dat wil niemand."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl