NOS Nieuws

Overheid stak 17,6 miljard euro aan coronasteun in bedrijven

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen ter compensatie van loonkosten en vaste lasten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat becijferd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Veruit het grootste gedeelte van het bedrag, 15 miljard euro, werd uitgegeven via de NOW-regeling, waarmee bedrijven de lonen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Daarnaast werd 2,6 miljard aan vergoedingen voor vaste lasten (TVL) uitgekeerd.

De handel, zoals groothandel, detailhandel en autohandel, kreeg het meeste steungeld voor loonkosten en vaste lasten, bij elkaar bijna drie miljard euro. Na de handel waren verhuurbedrijven en zakelijke diensten zoals uitzendbureaus grootverbruikers van loonkostensubsidies. In de handel en de verhuur werken na de zorgsector ook de meeste mensen, respectievelijk 17 en 12 procent van het aantal werknemersbanen.

Horecabedrijven kregen bij elkaar 2,8 miljard euro aan vergoedingen, waarvan 2 miljard euro voor loonkosten en 791 miljoen voor vaste lasten. In de horeca werken veel minder mensen dan in de handel en verhuur, zo'n 4 procent van alle werknemersbanen. De vastelastenvergoeding aan de horeca is wel de hoogste van alle andere bedrijfstakken.

Meeste geld naar regio Groot-Amsterdam

Het CBS heeft ook gekeken in welke regio's de meeste loonkosten en vastelastensteun per werknemersbaan is uitgekeerd. Groot-Amsterdam scoort het hoogst met 3900 euro. 41 procent van de bedrijven vroeg daar steun aan. IJmond (2500 euro), Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost-Brabant (beide 2000 euro) volgen.

Regio's met minder dan 1500 euro steun per werknemersbaan liggen vooral in het noorden van het land, in Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl