Lege winkelstraat in Den Haag
NOS Nieuws

Roep om versoepeling coronamaatregelen neemt toe

Ruim twee maanden na het begin van de huidige lockdown en bijna vier weken na de invoering van de avondklok neemt de behoefte aan versoepelingen van de coronamaatregelen toe. Het aandeel Nederlanders dat in meer of mindere mate wil versoepelen, is in drie weken tijd meer dan verdubbeld: van 21 naar 45 procent. 9 procent van de Nederlanders vindt dat de maatregelen helemaal moeten worden losgelaten.

Vooral jongeren van 18 tot 24 jaar hopen op versoepeling. Van alle leeftijdsgroepen hebben zij het meest last van de coronacrisis.

Een en ander blijkt uit het onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid dat I&O Research geregeld doet in opdracht van de NOS. Het deel van de bevolking dat de lockdown wil handhaven of zelfs aanscherpen is overigens nog altijd het grootst, namelijk 52 procent. Al is het percentage voorstanders van zo'n aanscherping duidelijk teruggelopen: van 29 procent eind januari naar 9 procent nu.

Verreweg de meeste Nederlanders staan in grote lijnen nog altijd achter de coronamaatregelen, al is die steun wel iets teruggelopen, van driekwart drie weken geleden naar ruim twee derde (68 procent) nu. Het onderzoek is gedaan vóór de rechterlijke blokkade van de avondklok dinsdag en het succesvolle spoedappèl van de Staat daartegen.

'Voorzichtig uitbreken'

"Veel mensen trekken het niet meer, zij willen er nu toch voorzichtig uitbreken", concludeert onderzoeker Peter Kanne van I&O Research uit de resultaten. "Zij zijn niet onwelwillend, willen zich aan de maatregelen houden, maar ze zien ook dat de besmettingscijfers dalen."

Overigens is die avondklok niet de recente aanscherping van de maatregelen waar Nederlanders het meest tegenaan hikken. 70 procent vindt het goed dat het demissionaire kabinet de avondklok vorige week heeft verlengd.

De beperking van de bezoekregeling tot één persoon ligt nog altijd moeilijker. De groep die dat een goed besluit vindt (42 procent) is kleiner dan de 47 procent die dat niet vindt. 29 procent geeft aan zich ook niet volledig aan deze maatregel te houden, tegenover 5 procent die de avondklok weleens negeert.

Kanne: "Veel mensen vinden maximaal één gast onuitvoerbaar. Ze missen het contact te zeer en voelen zich steeds eenzamer. Door deze regel te breken kiezen ze de in hun ogen minst kwade van de twee."

'Toenemend gemor'

De groep die nog steeds duidelijk het meest te lijden heeft onder de coronacrisis is die van 18 tot 24 jaar. Waar afgelopen najaar al 48 procent aangaf zich slechter te voelen dan voor de crisis, is dat inmiddels opgelopen tot 56 procent. Ook in andere leeftijdsgroepen neemt dat aandeel toe, vooral bij de 25- tot 34-jarigen.

Volgens Kanne lijkt het onderzoek te tonen dat Viruswaarheid, de actiegroep die de zaak tegen de avondklok had aangespannen, "de vinger op de zere plek legt". Alleen is die zere plek niet zozeer de avondklok, maar eerder andere maatregelen. "De groep die letterlijk denkt als Willem Engel, namelijk alle maatregelen moeten worden opgeheven, is met 9 procent nog altijd een betrekkelijk kleine. Maar de steun voor deze manier van denken neemt wellicht toe: begin januari was het nog 6 procent. Het past in het toch toenemende gemor dat we zien."

Steun De Jonge loopt terug

Zo neemt het vertrouwen in verschillende hoofdrolspelers in het coronabeleid af. Dat geldt nauwelijks voor demissionair premier Rutte, maar wel voor onder anderen minister De Jonge van Volksgezondheid (van 57 procent steun drie weken geleden naar 49 procent toe), voor 'de landelijke overheid' (van 67 procent naar 52 procent), en voor voorzitter André Rouvoet van de koepel van GGD's (van 49 naar 31 procent).

Ook over de uitvoering van het vaccinatiebeleid bestaat weinig enthousiasme. De helft van de Nederlanders staat weliswaar achter het vaccinatiebeleid en de bereidheid om zich te laten prikken is verder opgelopen naar 83 procent. Maar ruim de helft vindt de uitvoering van de afgelopen weken niet zo goed (31 procent) of slecht (23 procent).

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl