Studenten demonstreerden vanochtend in Den Haag voor het opstarten van fysiek onderwijs ANP

Vanuit het onderwijs is tevreden gereageerd op het Nationaal Plan Onderwijs, dat de ministers Slob en Van Engelshoven vanmiddag hebben gepresenteerd. Het kabinet investeert 8,5 miljard euro om leerachterstanden door corona te kunnen inhalen. Het geld gaat naar basis- en middelbare scholen, mbo, hbo en universitair onderwijs.

"Met deze forse investering onderkent het kabinet dat het onderwijs meerjarig ondersteund moet worden om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen te ondervangen", zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

De VO-raad noemt het miljardenpakket "een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet". De organisatie van middelbare scholen is blij dat scholen en schoolbesturen grotendeels zelf mogen beslissen hoe ze het geld besteden.

Volgens de MBO Raad geven de plannen lucht aan zowel studenten als scholen. Het geld is niet alleen nodig voor studieachterstanden, zegt voorzitter Adnan Tekin. "Er is ook extra aandacht nodig voor de mentale impact van de crisis. Na zo'n lange periode van online-onderwijs en thuis zijn, moeten jongeren straks bijvoorbeeld echt weer wennen aan een schoolritme via onder andere extra mentorlessen."

Halvering collegegeld

Studentenorganisaties LSVb en ISO hebben verheugd gereageerd op halvering van het collegegeld voor volgend studiejaar. "Het is fantastisch dat het kabinet zo'n enorm financieel gebaar maakt naar studenten", zegt ISO-voorzitter Dahran Çoban.

Volgens Lyle Muns van de LSVb is die stap hard nodig, omdat veel studenten afgelopen jaar hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. "Hierdoor zorgen we ervoor dat ze zelf niet de rekening van de coronacrisis hoeven te betalen. Zo krijgt iedereen weer een beetje ademruimte."

Het ISO en het LAKS reageren opgetogen op het nieuws:

'Blij met het geld, maar nu moeten de onderwijsinstellingen weer open'

De Vereniging van Universiteiten spreekt van "een omvangrijk pakket". Voorzitter Pieter Duisenberg is blij dat de overheid ook structureel 645 miljoen euro extra beschikbaar stelt omdat het aantal studenten tijdens corona flink is toegenomen. "De extra docenten, studentbegeleiders en onderwijsondersteuners die we daarmee kunnen aanstellen, kunnen voorkomen dat de nu al zeer hoge werkdruk nog verder oploopt."

Fysiek onderwijs

Sinds anderhalve week wordt op basisscholen weer fysiek onderwijs gegeven, maar vrijwel al het andere onderwijs is nog op afstand. Dat moet snel veranderen, vinden de organisaties. "De eerste belangrijke stap richting herstel is dan ook het het weer openstellen van scholen op 1 maart, op een verantwoorde wijze, voor zoveel mogelijk leerlingen", zegt de VO-raad.

Ook mbo's en universiteiten hopen snel meer ruimte te krijgen voor fysiek onderwijs. "Dat perspectief hebben onze studenten hard nodig", zegt Pieter Duisenberg namens de universiteiten.

ISO-voorzitter Çoban: "De weg uit deze crisis gaat via twee sporen: aan de financiële kant is nu een flinke stap gezet, daarnaast is het fysiek openstellen van het onderwijs wat ons betreft nu de belangrijkste route voorwaarts."

STER reclame