Jaitsen Singh Verkregen via advocaat

Twee advocatenkantoren dagen de Staat omdat ze vinden dat er te weinig wordt gedaan om de Nederlander Jaitsen Singh naar hier te halen. Singh zit al 36 jaar vast in de Verenigde Staten.

Vorig jaar zomer nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aan waarin de regering gevraagd wordt zich maximaal in te spannen om de 76-jarige Singh op korte termijn naar Nederland te laten komen.

Deze week zijn er opnieuw Kamervragen gesteld, omdat de gezondheidstoestand van Singh precair is sinds hij eind december in de gevangenis van Vacaville besmet raakte met het coronavirus. Hij ligt aan de beademing en zit in isolatie, zegt zijn advocaat Rachel Imamkhan. "Omdat er in het gevangenishospitaal in Vacaville geen plekken meer zijn, is hij elders ondergebracht."

Gratieverzoek

Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt in reactie op de motie dat hij het gratieverzoek dat Singh heeft ingediend, op humanitaire gronden ondersteunt. "Om de ondersteuning van het gratieverzoek zo kansrijk mogelijk te houden, is het onverstandig op dit moment verder in detail te treden over de verschillende genomen en nog te nemen diplomatieke stappen."

Zijn advocaat neemt hier geen genoegen mee. "Wat Dekker hier oplepelt is een herhaling van wat de regering ook in 2015 al zei. We zijn nu in 2021 en we zijn nog geen enkele stap verder. Mijn vraag aan hem is waarom hij een verzoek om hem om humanitaire redenen aan Nederland over te dragen niet wil steunen. Want gratie is al drie keer afgewezen. En dat weet hij ook", zegt advocaat Imamkhan.

De VS is een van de zestig niet-EU-landen waarmee Nederland een verdrag heeft voor de overdracht van gevangenen.

'Onvoldoende inzet'

PrisonLaw-advocaat Imamkhan en advocatenkantoor Prakken d'Oliveira betwijfelen of Dekker zich voldoende inzet. Ze dagvaarden de Nederlandse Staat daarom voor nalatigheid. "We moeten de druk kennelijk maximaal opvoeren voor een kwetsbare gevangene. Want we zien in deze zaak dat de menselijke maat volledig wordt uitgesloten."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren: "We gaan niet vooruitlopen op een eventueel kort geding".

Singhs zus Sieta, die in de Achterhoek woont, is verdrietig. "Met mijn gedachten ben ik steeds bij mijn broer omdat ik niet weet hoe het nu met hem is. Tot op heden heb ik helaas geen nieuwe informatie ontvangen. Van een vrijwilliger heb ik begrepen dat het erg moeilijk is om verplegend personeel aan de telefoon te krijgen."

Singh werd in 1986 veroordeeld voor de huurmoord op zijn vrouw en stiefdochter. De rechtsgang in zijn zaak is omstreden en volgens zijn advocaat is duidelijk dat Nederland steken heeft laten vallen. Hij weigerde destijds een schikking, omdat hij zegt onschuldig te zijn. Singh is de langstzittende Nederlandse gevangene in een buitenlandse cel.

STER reclame