ANP

Minister Slob wil dat de eindtoets in het basisonderwijs dit jaar wel doorgaat. Anders zal een aantal kinderen een lager schooladvies krijgen dan ze verdienen. En dat zijn dan meestal de kwetsbare kinderen, zegt hij. Hij heeft leraren al gevraagd om leerlingen het voordeel van de twijfel te geven.

Onder meer de onderwijsinspectie en de schoolbesturen dringen er bij Slob op aan om de eindtoets dit jaar door te laten gaan. Dat is ook de inzet van Slob, zei hij vanmorgen voor aanvang van de ministerraad. "Als het even kan" moet het wat hem betreft anders gaan dan vorig jaar, toen de eindtoets vanwege corona verviel.

'Kansrijke inschatting'

Slob gaat ervan uit dat de basisscholen op maandag 8 februari weer opengaan en dat ze dan dan voldoende tijd hebben om de eindtoets voor te bereiden. Die wordt altijd tussen 15 april en 15 mei afgenomen. Het resultaat bepaalt samen met het schooladvies van de leraar, welk niveau in het voortgezet onderwijs een kind aankan.

De minister voor basis- en voortgezet onderwijs heeft leraren sowieso veertien dagen langer de tijd gegeven voor hun eigen advies aan leerlingen, die ze een deel van het schooljaar alleen online hebben gezien. Hij heeft hun ook geadviseerd om een "kansrijke" inschatting te maken, met andere woorden: bij twijfel tussen bijvoorbeeld vmbo en havo eerder voor het hoogste gaan.

Slob meldde in december dat leerlingen in groep acht vorig schooljaar gemiddeld een lager schooladvies hebben gekregen, doordat de eindtoets niet doorging. En dat het vooral kinderen uit armere gezinnen waren die daar de dupe van werden. Hij noemde de toets toen "een objectief tweede gegeven", waarmee leerlingen kunnen aantonen dat ze meer aankunnen dan de school denkt.

STER reclame