NOS Nieuws

'Bijna alle ministeries veel te traag met vrijgeven van informatie'

Ministeries doen vaak veel te lang over verzoeken om documenten vrij te geven of geven de informatie helemaal niet. De juridische regels die daarvoor gelden worden op grote schaal overtreden, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bij twee derde van de verzoeken aan departementen worden de termijnen overschreden, zo is de conclusie.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat iedere burger informatie bij de overheid kan opvragen, zoals rapporten en notulen van vergaderingen. In de praktijk zijn het vaak journalisten of belangengroeperingen die van dat recht gebruikmaken.

In principe moet de overheid binnen acht weken op een Wob-verzoek reageren. In sommige gevallen geldt een termijn van veertien weken. Volgens RTL lukte het de landelijke overheid vorig jaar in 564 van de 829 gevallen niet om zich aan die termijnen te houden. In ruim honderd gevallen duurde het zelfs meer dan een half jaar.

Rutte belooft beterschap

Zo goed als alle departementen reageren bijna standaard te laat op verzoeken om informatie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spant de kroon. Daar wordt op 87 procent van de verzoeken te laat gereageerd. Slechts twee departementen lukt het om meer dan de helft van de gevallen op tijd af te handelen. Dat zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de kindertoeslagenaffaire bleek ook al dat opgevraagde informatie van overheden vaak lang op zich liet wachten of helemaal niet kwam. Als er informatie werd verstrekt, waren vaak veel zaken zwart gelakt. Vaak gebeurde dat met het argument dat het om persoonlijke opvattingen van ambtenaren ging.

Gisteren kondigde premier Rutte rond de val van zijn kabinet aan aan dat de overheid voortaan meer informatie zal delen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl