NOS NieuwsAangepast

Rechter wijst verzoek Greenpeace af: geen strengere eisen aan steun KLM

De Nederlandse staat hoeft geen strengere duurzaamheidseisen te stellen aan de steun die luchtvaartmaatschappij KLM krijgt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat door Greenpeace was aangespannen. De milieuorganisatie wilde dat de steun zou stoppen als die eisen er niet komen.

Maar de rechtbank zegt dat "in het kader van een ongekende crisissituatie" de staat bij het nemen van maatregelen "een grote mate van beleidsvrijheid" heeft. Daarnaast wijst de rechter erop dat dit soort besluiten "bij uitstek" behoren tot het "domein van de uitvoerende macht", de regering dus. Ook vindt de rechtbank dat de rechter, zeker in kort geding, zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van het handelen van de staat.

CO2-uitstoot

KLM zou de CO2-uitstoot de komende tien jaar met 7,6 procent moeten terugdringen, maar dat is geen voorwaarde voor de staatssteun van 3,4 miljard euro. Dat vindt de milieuorganisatie dus verkeerd.

Op de zitting vorige maand sprak de advocaat van Greenpeace van "maatschappelijk onbetamelijk handelen". De landsadvocaat bracht daar tegenin dat de staatssteun een economische maatregel is die als doel heeft het bedrijf overeind te houden. Het is geen klimaatmaatregel.

'Verlies voor het klimaat'

In een reactie zegt Greenpeace teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Dit is een verlies voor het klimaat." En het motiveert de milieuorganisatie om "dubbel zo hard actie te blijven voeren". Of Greenpeace in beroep gaat, is nog onduidelijk. Een woordvoerder zegt dat nog wordt nagedacht over eventuele vervolgstappen.

De ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat, die samen verantwoordelijk zijn voor de staatssteun, laten weten tevreden te zijn over het besluit van de rechter. Wel wordt benadrukt dat het kabinet het belangrijk vindt dat KLM "ook haar bijdrage levert aan duurzaamheid". KLM schaart zich achter deze reactie van de ministeries.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl