Een leeg winkelpand in Zeist (archieffoto)
NOS Nieuws

'Leegstand winkelpanden neemt komende jaren hard toe'

Er zullen de komende twee jaar steeds meer winkels leeg komen te staan, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De leegstand neemt de komende twee jaar gemiddeld met ruim 40 procent toe, staat in een rapport over de gevolgen van corona voor de binnensteden.

Een deel van de panden in Nederlandse binnensteden stond al leeg voor de coronacrisis: gemiddeld 7,5 procent. Met de voorspelde toename zou dat in 2022 oplopen tot boven de 15 procent. Voor de cijfers wordt gekeken naar vierkante meters, niet naar de afzonderlijke winkels.

Nu door corona meer mensen online winkelen en er minder mensen in de winkelstraten hun geld uitgeven, daalt daar de omzet. Dat leidt niet meteen tot een heel forse stijging van het aantal lege winkelpanden. Dat komt doordat overheidssteun veel ondernemers nog op de been houdt, zegt het PBL.

Maar die steun wordt stapje voor stapje afgebouwd, en dus zullen de gevolgen de komende twee jaar steeds zichtbaarder worden. "Het kan niet anders dan dat een aanzienlijk deel van deze ondernemers uiteindelijk moet sluiten." Voor het PB-rapport is ook gebruikgemaakt van informatie van onderzoeksbureau Locatus.

Leegstand in de Haarlemmerstraat in Leiden, afgelopen zomer

Als een winkelier stopt, wil dat niet altijd zeggen dat het pand daarna leeg blijft. "Sommige ondernemingen maken een doorstart, andere panden worden opnieuw gevuld, vaak door een zaak uit een kansrijkere sector," schrijft het PBL. Ook krijgen panden soms een andere bestemming en worden ze bijvoorbeeld omgebouwd tot woning.

Mocht de vorige crisis een indicatie zijn voor de komende tijd, dan zal een deel van de panden die leeg komen te staan niet worden opgevuld. Uit cijfers van Locatus over de jaren na 2007 blijkt dat ongeveer 15 procent van de panden waar een winkelier stopte geen nieuwe bestemming kreeg.

Buiten steden beter

Marktonderzoeker Locatus komt begin volgend jaar met nieuwe leegstandcijfers. Vooruitlopend op die publicatie denkt onderzoeks-directeur Gert-Jan Slob dat die cijfers nog meevallen: "Op dit moment is er nog weinig aan de hand. Dat komt denk ik door de steunmaatregelen van het kabinet. Maar zodra het voorbij is met die steun, zal de leegstand fors toenemen."

De voorspelling van 40 procent door het PBL gaat volgens Slob over de grootste binnensteden. De winkelgebieden in dorpen en woonwijken zijn daar niet in meegenomen. "In totaal zal de landelijke leegstand minder toenemen. In veel wijkwinkelcentra zal minder leegstand ontstaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl