NOS Nieuws

Eerste gemeenten verbieden carbidschieten

Hoe moeten gemeenten komende jaarwisseling omgaan met carbidschieten? Er mag geen vuurwerk worden afgestoken, maar carbidschieten valt niet onder dat verbod. Dat leidde direct tot een toename in bestellingen bij de verkopers van melkbussen en carbid.

Meerdere veiligheidsregio's hebben de afgelopen dagen met elkaar om tafel gezeten om tot een gezamenlijk plan te komen. Dat wordt komende maandag besproken in het Veiligheidsberaad.

Verbod in APV

Toch willen sommige gemeenten daar niet op wachten. Zo heeft de burgemeester van Dordrecht al gezegd carbidschieten te gaan verbieden in de gemeentelijke regelgeving. Ook de Zuid-Hollandse gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen willen een verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). En als het aan de Groningse burgemeester Schuiling ligt, wordt ook in zijn gemeente rond de jaarwisseling niet met carbid geschoten.

"Wij kennen de traditie van het carbidschieten hier niet", zegt burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen. "We willen niet dat het nu als alternatief wordt gebruikt voor vuurwerk. Dan zijn de risico's minstens zo groot, misschien wel groter, dan wanneer er een geoefend iemand carbid gaat schieten."

Niet bekend met carbidschieten? Bekijk op deze beelden van het Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap van vorig jaar hoe het eruitziet:

'Het mooiste is natuurlijk in het midden... Helaas'

In gemeenten waar het carbidschieten al jaren een traditie is, bijvoorbeeld in Oost- en Noord-Nederland, staan er meestal al regels in de APV. Carbidschieten mag daar bijvoorbeeld alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Ook zijn er vaak vaste afspraken over de plekken waar het mag, bijvoorbeeld alleen buiten de bebouwde kom.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland zegt dat ook in deze regio's het carbidschieten er dit jaar mogelijk anders aan toe zal gaan. "Dit jaar is het de uitdaging om binnen de dan geldende corona maatregelen een balans te vinden die aan de ene kant recht doet aan de traditie, maar waarbij we aan de andere kant ook gezamenlijk zorgen dat carbidschieten dit jaar veilig kan plaatsvinden binnen de huidige tijdsgeest."

Ik zou het heel raar vinden om carbidschieten als alternatief wel toe te staan, terwijl dat ook druk op de zorg kan opleveren.

Carla Breuer, burgemeester

Het vuurwerkverbod werd ingesteld om de zorg en handhaving dit jaar te ontlasten, maar ook bij het carbidschieten vallen slachtoffers. Bij de afgelopen jaarwisseling kwam 9 procent van alle letsels door legaal vuurwerk door carbid.

"Ik zou het heel raar vinden om carbidschieten als alternatief wel toe te staan, terwijl dat ook druk op de zorg kan opleveren", zegt Breuer daarover. "En daarnaast kan het groepsvorming opleveren, wat weer coronabesmettingen tot gevolg kan hebben."

Celstraf

Met een toegenomen aandacht voor carbidschieten zal de politie er komende jaarwisseling scherp op toezien dat de regels worden gevolgd. "Vaak is er al een hoge mate van georganiseerdheid", zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de Nationale Politie. "Voor carbidschieten worden vergunningen aangevraagd waardoor duidelijk is wie gaat afsteken en waar. Maar de mensen die gaan kijken moeten zich ook goed houden aan de coronamaatregelen."

Mocht een gemeente geen carbidregels hebben, betekent dat niet dat je dan overal zomaar carbid kunt schieten. "Als het niet in de APV is opgenomen dan gelden de regels uit het strafrecht, namelijk dat je stoffen niet zomaar tot ontploffing mag brengen", legt Verkuijlen uit. "Daar kan zelfs gevangenisstraf op staan, maar dat is voor de politie in de handhaving wel moeilijk toe te passen. Daarom kijken de veiligheidsregio's op welke manier de politie boetes kan uitschrijven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl