Het Europees Parlement in Straatsburg AFP

Het Europees Parlement hoeft niet garant te staan voor een speciaal pensioenfonds waaruit oud-parlementariërs een aanvullend pensioen krijgen, zegt Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). De dekkingsgraad van dat in 2009 opgeheven fonds is zeer laag, maar het parlement heeft tot nu toe altijd gezegd elk verschil bij te passen. Uit een studie van de Universiteit Utrecht nu blijkt dat er geen enkele wettelijke grondslag is om dat te doen, zegt Wolters.

Het pensioenfonds voor Europarlementariërs staat al jaren op omvallen. Het fonds heeft grote tekorten: in 2018 was dat nog 270 miljoen euro, het jaar erna 326 miljoen euro. In 2024 zit er volgens de laatste berekeningen geen geld meer in kas. Deelname was altijd vrijwillig, nieuwe Europarlementariërs kunnen er geen gebruik meer van maken.

Geen pensioenfonds, maar investeringsfonds

Sinds 2009 kunnen Europarlementariërs geen lid meer worden van het fonds. Toen waren er al twijfels over de financiële stabiliteit van het fonds vanwege de regels: zelfs als er niks meer in kas zou zitten, konden de Europarlementariërs die in het verleden geld hadden ingelegd nog een uitkering krijgen.

"Het gaat in feite niet om een echt pensioenfonds, zoals in Nederland, maar om een investeringsfonds", zegt PvdA'er Wolters. "En dit Luxemburgse investeringsfonds kan juridisch gezien nooit garanties geven op een bepaald rendement."

Bij een pensioenfonds is een positief rendement nodig, omdat anders de Europese belastingbetaler het verschil moet bijpassen. In Nederland wordt een dekkingsgraad onder de 100 procent als zorgelijk gezien, de dekkingsgraad van het Europese fonds was enkele jaren geleden ongeveer 37 procent.

Vandaag bespreekt een commissie van het Europees Parlement de zaak, volgende week komt de kwestie opnieuw aan de orde als over de goedkeuring van de begroting wordt gesproken.

In het verleden hebben Nederlandse parlementariërs ook geprobeerd om een einde te maken aan de pensioenuitkeringen. Het dagelijks bestuur beloofde om individuele gesprekken met leden aan te gaan, maar dat is nooit gebeurd.

Oud-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) noemde het aantal jaar geleden al "een lijk in de kast". "En elk jaar als we de kast openen kijken we naar hetzelfde lijk."

Volgens Lara Wolters kunnen de Europarlementariërs met de nieuwe studie in de hand nu korte metten maken met het fonds.

STER reclame