Nabestaanden van geëxecuteerde Indonesiërs bij een rechszaak in 2014 ANP

Het kabinet heeft een regeling getroffen voor kinderen van Indonesische mannen die tussen 1945 en 1949 door Nederlandse militairen werden geëxecuteerd. Ze kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 5000 euro, schrijven de ministers Blok en Bijleveld aan de Tweede Kamer.

Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Zo moeten de executies onder vergelijkbare omstandigheden hebben plaatsgevonden als die in Zuid-Sulawesi, waar de Haagse rechtbank in maart uitspraak over deed. Andere voorwaarden staan uitgewerkt in de Staatscourant.

De executies vonden plaats gedurende de militaire operaties die Nederland in de tweede helft van de jaren 40 uitvoerde in het land. Indonesië had zich in 1945 onafhankelijk verklaard, en met de operaties probeerde Nederland het koloniale gezag te herstellen.

Haagse rechtbank

De Haagse rechtbank oordeelde in maart van dit jaar dat de Staat een vergoeding moet betalen aan weduwen en kinderen van elf mannen die in 1946 en 1947 in Zuid-Sulawesi werden geëxecuteerd.

Voor één kind was dat een bedrag van 10.000 euro, voor de weduwen en andere kinderen een bedrag tussen de 123,48 euro en 3634 euro. Blok en Bijleveld schrijven dat het kabinet die laatste bedragen ook optrekt naar 5000 euro.

De ministers laten verder weten dat ze niet tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gaan en zich ook neerleggen bij een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in 2019. Het hof bepaalde toen dat de claims van kinderen van mannen die tussen 1945 en 1949 door Nederlandse militairen werden geëxecuteerd niet zijn verjaard.

Gemengde gevoelens

Advocaat Liesbeth Zegveld, die weduwen en kinderen van geëxecuteerde Indonesiërs bijstaat, heeft gemengde gevoelens over de nieuwe regeling. "Voor een paar kinderen is dit goed nieuws, die krijgen een hogere schadevergoeding dan via de rechter kan worden afgedwongen."

Maar volgens Zegveld komen veel kinderen van geëxecuteerden niet in aanmerking voor de 5000 euro omdat hun zaak door de strenge eisen in de regeling is verjaard. Ze hadden zich eerder moeten melden bij de landsadvocaat. "Dit is een beetje een kruideniersmentaliteit van de overheid, je doet iets dat zo is ingericht dat er maar een handjevol mensen baat bij kan hebben."

Advocaat Zegveld schat dat een paar honderd kinderen nu alsnog buiten de boot vallen en vraagt politiek Den Haag ook hen in aanmerking te laten komen voor de schadevergoeding. "We willen dat mensen die een duidelijke zaak hebben, zich nu alsnog kunnen melden."

STER reclame