NOS NieuwsAangepast

Afgelopen schooljaar veel meer leerlingen geslaagd

Veel meer leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn het afgelopen schooljaar geslaagd dan de jaren ervoor. Minister Slob meldt aan de Tweede Kamer dat dat samenhangt met de andere opzet na de coronacrisis. Het centraal schriftelijk examen ging niet door en de eindcijfers werden gebaseerd op de schoolexamens.

Dat meer leerlingen slaagden tekende zich in de zomer al af, maar nu zijn daarover ook de landelijke cijfers bekend. Het slagingspercentage was gemiddeld 6,7 procentpunt hoger dan in eerdere jaren. Het verschil loopt uiteen van 1,5 procentpunt voor kandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo tot 9,2 procentpunt op de havo.

De gemiddelde cijfers voor de schoolexamens liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in eerdere jaren. Dat er toch meer leerlingen geslaagd zijn dan anders komt volgens Slob onder meer doordat er meer herkansingsmogelijkheden waren en doordat leerlingen ook meer voorbereidingstijd kregen.

Volwaardig diploma

Verder zakt normaal gesproken een klein deel van de leerlingen omdat het gemiddelde van de cijfers voor het centraal schriftelijk minimaal 5,5 moet zijn. Voor het schoolexamen geldt geen minimum gemiddelde: leerlingen kunnen een onvoldoende compenseren met een hoog cijfer.

Slob benadrukt nog eens dat de betrokken leerlingen een volwaardig diploma hebben gekregen. "En gelukkig konden ze zonder belemmeringen doorstromen naar het vervolgonderwijs."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl