NOS Nieuws

Meer geslaagden na wegvallen eindexamens door corona

  • Koen Koopman

    redacteur NOS Stories

  • Koen Koopman

    redacteur NOS Stories

Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun examens dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage meer dan 10 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder 13 scholenkoepels uit het hele land, samen goed voor meer dan 200 scholen en zo'n 30.000 eindexamenkandidaten.

Vanwege het coronavirus gingen de centrale examens dit jaar niet door. In plaats daarvan kregen de ongeveer 200.000 eindexamenkandidaten wel of niet een diploma op basis van resultaten van de schoolexamens, de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen.

Wil je weten hoe het was om in deze historische tijd je eindexamen niet te hoeven doen? NOS Stories volgde De examenklas van 2020 en maakte daar een documentaire over. Kijk die hieronder.

De examenklas van 2020: de documentaire

Uit de cijfers blijkt dat vooral leerlingen op havo en vwo dit jaar beter scoren. Op het Carmel College, een van de grootste scholenkoepels van ons land met zo'n 7500 eindexamenkandidaten, ligt het slaagpercentage op de havo bijvoorbeeld meer dan 9 procent hoger dan vorig schooljaar en op het vwo 8 procent.

Vmbo-leerlingen presteerden dit jaar ook beter, maar de verschillen met vorig jaar zijn bij de meeste scholenkoepels minder groot dan op de andere schoolniveaus. Dat kleinere verschil komt waarschijnlijk doordat de slaagpercentages op het vmbo voorgaande jaren al hoger lagen dan op het vwo en havo.

Onderwijsminister Slob wil nog niet reageren op de voorlopige cijfers. Hij wacht tot de officiële landelijke cijfers na de zomervakantie worden bekendgemaakt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hij zegt dat hij wel signalen heeft ontvangen dat het slaagpercentage inderdaad wat hoger ligt, maar vindt het voorbarig om daar nu al conclusies aan te verbinden.

Normaal gesproken is er één herexamen. Nu waren er twee of drie resultaatverbeteringstoetsen.

Nol Benders, directeur Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Volgens directeur Nol Benders van Christelijke Scholengemeenschap Groningen worden de goede resultaten tijdens de coronacrisis voor een deel veroorzaakt door het ontbreken van het centraal examen. "Dat heeft consequenties voor ongeveer 2 procent van de leerlingen. Dat zijn de leerlingen die er bij het schoolexamen positief voorstaan en tot ieders verbazing slecht presteren op het centraal examen."

Volgens Benders kan dat komen door faalangst of examenstress. "Voor deze groep vind ik het wegvallen van het centraal examen persoonlijk alleen maar goed."

Meer kans om te slagen

Daarnaast denkt de directeur dat ook de zogeheten resultaatverbeteringstoetsen effect hebben gehad. Dat zijn een soort herkansingen voor het schoolexamen die voor 50 procent meetellen voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen.

Bender: "Normaal gesproken is er één herexamen. Nu waren er twee of drie resultaatverbeteringstoetsen, dus de kans om te slagen kon bij meer vakken verzilverd worden."

Kwetsbare leerlingen volgen

Minister Slob is van plan de scholieren te gaan volgen in het vervolgonderwijs. "Dat doen we om te zien of er misschien nog dingen ontbreken waar ze nog wat extra steun bij nodig hebben. Die afspraak hebben we gemaakt met het vervolgonderwijs."

Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Het ministerie werkt dat op dit moment in overleg met de onderwijskoepels uit.

Volgens Slob geeft het diploma gewoon volwaardige toegang tot het vervolgonderwijs. "De waarde ervan is onomstotelijk hetzelfde als de diploma's die in de afgelopen jaren zijn uitgereikt. Dat leerlingen hun diploma in coronatijd hebben gehaald, maakt hun prestatie misschien nog wel indrukwekkender."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl