Leerlingen van het ir Lely Lyceum in Amsterdam NOS

"Ikzelf sta donderdagochtend in mijn eigen vakje, keurig op 1,5 meter afstand van de leerlingen." Tijdens het debat gisteren vond premier Rutte (parttime docent maatschappijleer) een mondkapjesverplichting voor middelbare scholieren niet nodig. Vandaag stemt minister Slob in met een oproep om landelijk toch mondkapjes te gaan dragen.

De VO-Raad, de koepel van middelbare scholen, adviseert scholen dringend om leerlingen een mondkapje te laten dragen. Scholen zouden daartoe in overleg met de medezeggenschapsraad moeten besluiten. Dat gebeurde al op meerdere plekken: op het Haarlems Stedelijk Gymnasium bijvoorbeeld is het al sinds het begin van het schooljaar verplicht.

Rector Jan Henk van der Werff liet zich leiden door wat hij in het buitenland zag. "Baat het niet, dan schaadt het niet", was de redenatie. "Bovendien schep je bewustzijn dat er iets aan de hand is waar we voorzichtig mee moeten zijn. En ik vind het een uiting van solidariteit: we doen dit voor elkaar."

We willen de leerling leren verantwoordelijkheid te nemen. 

Rector Jan Henk van der Werff

Het mondkapje moet op deze school alleen op in de gangen en de aula, tijdens de lessen wordt er afstand gehouden en mag het af. Kinderen die zich er niet aan houden worden aangesproken, maar hoeven niet bang te zijn voor straffen.

"Wie zijn mondkapje niet op heeft, hoeft zich niet de volgende dag om 07.30 uur te melden of wordt van school gestuurd. Dat is niet de manier als je dit uit solidariteit wil doen. We willen de leerling leren verantwoordelijkheid te nemen en spreken ze daar positief op aan."

Niet laten versloffen

Van der Werff zag dat de nieuwe gewoonte soms nog even wennen is. Niet alleen in het begin, toen de school mondkapjes insloeg voor kinderen die 'm waren vergeten. Ook nu, na enkele weken, is het belangrijk ervoor te waken dat de klad er niet in komt.

"In het begin vonden de kinderen het nog wel interessant. Daarna kwamen de leuke modieuze mondkapjes. Maar dan is het nieuwe eraf en is het even niet stoer meer. Het gaat nu voor 80 procent goed, maar het is iets wat voortdurend aansporing behoeft."

"Vorige week hebben we docenten daarom nog gevraagd om tijdens het vierde uur toch weer even scherp aandacht te geven waarom we dit doen. De conrector is ook alle klassen even in gelopen om het erover te hebben. Het moet erin slijten."

Lesachterstand voorkomen

Belangrijkste doel voor Van der Werff is voorkomen dat kinderen weer massaal thuis komen te zitten. Zeker nu er in zijn regio code rood is afgekondigd, hoopt hij dat alle kleine beetjes helpen.

"Als dit niet voldoende is dan moet je misschien naar halve lesdagen voor kleinere klassen of de school een tijd dicht voor quarantaine. Dat geeft onzekerheid en weer nieuwe lesachterstanden. Dat moeten we echt voorkomen."

STER reclame