Het project 'Over de Maas' waar granuliet wordt gestort ANP

Rijkswaterstaat heeft een rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico's van de stort van granuliet in een natuurplas in de gemeente West Maas en Waal. Dat zeggen deskundigen tegen het televisieprogramma Zembla. De berekeningen van het programma worden bevestigd door de omgevingsdienst van de gemeente West Maas en Waal, in het Gelderse Rivierengebied.

Rijkswaterstaat erkent dat er een fout gemaakt is, maar het zou gaan om een fout op papier.

Eerder dit jaar meldde Zembla dat de top van Rijkswaterstaat een vergunning had verleend om 750.000 ton granuliet te storten in de natuurplas, ondanks stevige bezwaren van lagere ambtenaren.

Volgens het programma kan er in het slechtste geval daardoor 72.000 kilo van de giftige stof acrylamide in het water terechtkomen. Acrylamide kan vrijkomen uit granuliet en is een restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietblokken.

De gemeente West Maas en Waal probeerde de afgelopen maanden met een rechtszaak een einde te maken aan de stort van granuliet, maar kregen ongelijk. De rechters baseerden hun uitspraak mede op de berekening van Rijkswaterstaat.

Duizend keer hoger

Rijkswaterstaat berekende hoeveel milligram acrylamide er per liter in de plas terecht zou komen in het slechtst denkbare scenario. Volgens Zembla werd de memo daarover op 3 juni van dit jaar geschreven, ruim zeven maanden nadat de stort werd goedgekeurd. In het stuk staat dat er 0,0078 milligram (mg) acrylamide per liter in het water komt, ver onder de grens van 2,04 mg per liter.

Zembla meldt nu dat de daadwerkelijke waarde duizend keer hoger ligt, op 7,78 mg per liter. Dat wordt bevestigd door de omgevingsdienst van de gemeente West Maas en Waal, zegt een woordvoerder van de gemeente. Na de bevindingen van Zembla liet de gemeente zelf ook berekeningen uitvoeren en kwam tot dezelfde conclusies als het onderzoeksprogramma van BNNVARA.

Rijkswaterstaat: stof komt in de praktijk niet voor

Volgens Rijkswaterstaat is er inderdaad sprake geweest van een rekenfout op papier, maar een woordvoerder van de instantie zegt dat de rekenfout "niets afdoet aan de conclusie dat acrylamide in de praktijk niet voorkomt in het granuliet dat in de plas wordt gestort".

"Er is dan ook geen sprake van een overschrijding van normen of een risico voor mens en milieu", meldt een woordvoerder. "Dat hebben meerdere onderzoeken en monsters al laten zien. Om de onrust bij omwonenden weg te nemen wordt alle bekende informatie nog een keer getoetst."

Volgens Rijkswaterstaat zijn zowel de waarden van 2,04 mg per liter, waar de grens ligt, als de 7,8 mg per liter niet realistisch voor het project in de gemeente West Maas en Waal. De instantie zegt de fout te betreuren. "Dit had niet mogen gebeuren."

STER reclame