Zandwinningsproject Over de Maas ANP

Het storten van granuliet in een natuurplas in Gelderland heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu en de leefomgeving. Tot die conclusie komen de ministers Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen. Maar ze kondigen wel extra onderzoek aan.

De bewindslieden reageren op een uitzending van Zembla van vorige maand. Daarin werd aandacht besteed aan de storting van granuliet in een plas voor het zandwinningsproject 'Over de Maas'.

Granuliet is een restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietblokken. Volgens Zembla heeft de top van Rijkswaterstaat ondanks bezwaren van lagere ambtenaren een vergunning voor een Amsterdams bedrijf doorgedrukt om een grote hoeveelheid granuliet te storten. Ook liet het programma deskundigen aan het woord die grote zorgen hebben over de effecten voor het milieu.

Onrust bij omwonenden

Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen wijzen op verschillende onderzoeken naar de 'milieutechnische aspecten' van het granuliet dat is toegepast in het project in Gelderland. Daaruit komen geen schadelijke gevolgen voor milieu en leefomgeving naar voren. Maar omdat de ministers de onrust bij omwonenden begrijpen, komt er een 'review'. Die wordt uitgevoerd door een bureau dat niet eerder bij dit project betrokken was.

De gemeente West Maas en Waal, waarin de plas ligt, wil dat het storten van graniet wordt gestaakt, maar volgens de bewindslieden is daarvoor geen gegronde reden. "Een lopend project kan alleen worden stopgezet als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Daarvan is in dit geval geen sprake."

Geen oneigenlijke druk

Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen erkennen in hun brief dat de discussie binnen de Rijksoverheid over de status van granuliet te lang heeft geduurd en dat er sneller een besluit had moeten worden genomen. Ook had de verantwoordelijke minister eerder over de discussie moeten worden ingelicht.

De bewindslieden ontkennen dat de top van Rijkswaterstaat oneigenlijke druk heeft uitgeoefend op een regionale dienst om de aanvraag voor een vergunning te honoreren.

STER reclame