NOS Nieuws

Kritiek op coronawet groeit: ook burgemeesters en Veiligheidsberaad negatief

Ook het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben kritisch gereageerd op de coronaspoedwet.

Eerder vandaag eiste de Nederlandse Vereniging van Raadsleden al meer invloed nadat de spoedwet is ingevoerd. De kritiek van de andere drie partijen komt op hetzelfde neer: ze willen meer invloed kunnen uitoefenen op lokale coronamaatregelen.

Het Veiligheidsberaad, bestaande uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, wil dat in de wet expliciet wordt opgenomen dat veiligheidsregio's een coördinerende rol houden bij opleving van het coronavirus in de regio. De gemeenten (VNG) en burgemeesters (NGB) eisen dat het democratische proces op lokaal niveau ook in coronatijden gewaarborgd blijft. Zij schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat in het voorstel 'Tijdelijke wet maatregelen covid-19' te weinig rekening gehouden wordt met regionaal maatwerk.

De VNG en het NGB vinden het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt weliswaar een sterke verbetering ten opzichte van de vorige versie, maar ze zien ook "onderdelen die ongewijzigd zijn gebleven ondanks onze kritiek". "Er is niet voorzien in betrokkenheid vooraf van wethouders en gemeenteraad bij besluiten van de burgemeester. De regering vindt dat het invoeren van een dergelijke systematiek de bestuurlijke verhoudingen onnodig zou compliceren. Daar zijn wij het niet mee eens."

Wethouders en gemeenten moeten naar eigen zeggen op lokaal niveau bij besluitvorming betrokken worden. "Het belang van een goede democratische legitimatie op lokaal niveau is groot, te meer nu naar het zich laat aanzien de noodzakelijke crisisaanpak van covid-19 langer gaat duren dan gehoopt."

Het Veiligheidsberaad schrijft in een brief aan de Tweede Kamer juist dat veiligheidsregio's moeten blijven werken zoals ze nu doen, door een coördinerende en afstemmende rol in de regio. "Dit is in lijn met de wijze waarop de afgelopen periode de bestrijding van het virus succesvol is vormgegeven en sluit aan bij de behoefte aan onderlinge afstemming en landelijk georganiseerde uniformiteit." Het Veiligheidsberaad vreest dat dit met de nieuwe spoedwet verandert doordat er meer ruimte komt voor lokaal maatwerk. Hierdoor "wordt de uniforme aanpak losgelaten en kunnen er verschillen in maatregelen ontstaan tussen gemeenten".

Duidelijker op- en afschalingsmodel

Gisteren werd op de huidige werkwijze juist kritisch gereageerd. Experts zeiden tegen de NOS dat de macht van veiligheidsregio's in de huidige wetgeving zorgelijk is. Voorzitters van veiligheidsregio's hoeven geen verantwoording af te leggen, waardoor het democratische proces in deze crisistijd ontbreekt.

Zowel het Veiligheidsberaad als de VNG en het NGB pleiten nu voor een duidelijker op- en afschalingsmodel voor momenten waarop het virus regionaal opleeft of juist uitdooft. "Dit biedt niet alleen handvatten voor de betrokken bestuurders maar komt ook ten goede aan de transparantie en objectiviteit in de bestrijding van het covid-19-virus", schrijft het Veiligheidsberaad in de brief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl