NOS Nieuws

Zoetermeer ten strijde tegen kabinet, hoopt op steun van andere gemeenten

De gemeenteraad van Zoetermeer komt in actie tegen het kabinet. Alle 13 partijen vinden dat de rijksoverheid te weinig geld ter beschikking stelt voor gemeentelijke taken. Daarom gingen alle fracties gisteravond akkoord met de oprichting van een actiecomité, dat andere gemeenteraden moet aansporen ook in actie te komen.

De partijen zeggen dat ze vooral door de forse zorgkosten in financiële problemen komen. Per jaar komt de gemeente (125.000 inwoners) ruim 17,5 miljoen euro tekort, zegt Marijke van der Meer van de partij Zo Zoetermeer in het NOS Radio 1 Journaal. Nog voor de coronacrisis schatte accountant BDO het totale tekort bij alle gemeenten op een miljard euro.

"De eigen bijdragen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn te laag, waardoor er een grote toestroom is gekomen. Fijn dat mensen niet veel hoeven te betalen, maar de gemeenten kunnen het niet aan", zegt Van der Meer. "De jeugdzorg is het allergrootste probleem. We hebben taken gekregen, maar kunnen niet sturen. Rechters, huisartsen en anderen kunnen jeugdzorg voorschrijven, de rekening komt bij de gemeente."

De coronacrisis is volgens haar nu minder een probleem. "Dat is iets tijdelijks", zegt Van der Meer. "Het geld dat je gebruikt om iedereen overeind te houden, kan je uit je spaarpot halen. Maar wat je ieder jaar moet doen, dat kan je niet uit je spaarpot halen. Die is in de kortste keren leeg."

'Volstrekt onhoudbaar'

Een ander probleem is volgens het raadslid dat de gemeenten enkele jaren gekort zijn, omdat gedacht werd dat er minder én grotere gemeenten zouden komen. Dat plan ging niet door, maar de korting bestaat nog wel.

Gemeenten hebben al vaker aan de bel getrokken over hun financiën. Twee weken geleden betoogden tientallen wethouders bij de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat over de gemeentelijke financiën. De Haagse burgemeester Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, noemde de situatie "volstrekt onhoudbaar".

Leuk en leefbaar

Volgens Van der Meer hebben gemeenten "heel gemeen" moeten bezuinigen, en dat geldt ook voor Zoetermeer. "Het onderhoud in de stad staat op een laag pitje, de wijkposten zijn dicht, het zwemmen zit niet meer in onze voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. Alles wat de gemeente leuk en leefbaar houdt is weg."

De lokale politicus hoopt dat zoveel mogelijk gemeenteraden mee gaan doen met de actie. "En zorgen dat we met elkaar zeggen dat we bijvoorbeeld niet meer met het rijk gaan praten, tot we meer geld krijgen. Misschien een gang naar de rechter. Of we stellen geen begroting meer vast. We gaan in ieder geval niet meer door op deze weg. Wij zijn raadslid geworden voor het beste voor de stad en we willen niet dat we de boel moeten kapot bezuinigen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl