De christelijke Meriam Ibrahim, die ter dood was veroordeeld wegens afvalligheid, wist in 2014 uit Sudan weg te komen en werd gezegend door paus Franciscus AFP

Sudanezen die de islam de rug toekeren, zijn niet langer strafbaar. Dat heeft de overgangsregering van premier Abdalla Hamdok bepaald. Ook op andere punten worden de islamitische wetten in Sudan versoepeld. Eerder werd al bekend dat vrouwenbesnijdenis verboden wordt.

In Sudan is 97 procent van de bevolking moslim. Sinds 1983 waren er strenge islamitische wetten van kracht. Die werden ingevoerd door toenmalig president Nimeiri, die demonstratief flessen whisky in de Nijl gooide om duidelijk te maken dat alcohol drinken taboe was.

Toen in 1989 president Omar al-Bashir aantrad, zette hij die orthodox-islamitische koers voort. Dat leidde onder meer tot de afscheiding van het overwegend christelijke Zuid-Sudan.

Premier Abdalla Hamdok, die de Sudanese overgangsregering leidt AFP

Vorig jaar zette het Sudanese leger Bashir af, na maandenlange protesten tegen zijn autocratische bewind door voornamelijk vrouwen en jongeren. De overgangsregering van Hamdok beloofde hervormingen om de mensenrechten te respecteren en voegt nu de daad bij het woord.

Zwangere vrouw

In de islam is afvalligheid verboden, maar de meningen verschillen over de vraag of en hoe geloofsverlaters gestraft moeten worden. In Sudan konden afvalligen, net als in onder meer Saudi-Arabië en Iran, worden geëxecuteerd. Er zijn ook islamitische landen die andere straffen hanteren, zoals ontbinding van het huwelijk of onterving.

Een bekende zaak in Sudan was die van Meriam Ibrahim, een zwangere vrouw die in 2014 ter dood werd veroordeeld omdat ze christen was en weigerde moslim te worden, terwijl ze een islamitische vader had. Ze beviel in de dodencel van een dochter en kwam uiteindelijk na internationale bemoeienis vrij. Ze woont nu in de VS.

Genitale verminking

In mei werd al bekend dat Sudan vrouwenbesnijdenis strafbaar stelt, een praktijk waarvan naar schatting 87 procent van de Sudanese vrouwen slachtoffer is geworden. Het Sudanese ministerie van Justitie zegt dat genitale verminking "de waardigheid van vrouwen aantast".

Wie zich er toch nog schuldig aan maakt, kan drie jaar cel krijgen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is de vraag. De traditie is diepgeworteld en moeilijk aan te pakken. In buurland Egypte is vrouwenbesnijdenis sinds 2016 een misdrijf, maar desondanks worden de meeste meisjes er nog steeds besneden, blijkt uit onderzoek van de Egyptische overheid.

Alcohol voor niet-moslims

De Sudanese overgangsregering heeft nog meer juridische hervormingen op gevoelige thema's doorgevoerd. Zo mogen niet-moslims weer alcohol drinken (voor moslims blijft het verboden), hoeven vrouwen niet langer toestemming van hun man te hebben om met de kinderen te reizen en worden er geen lijfstraffen meer in het openbaar voltrokken.

STER reclame