Een opvanglocatie in Hoenderloo De Hoenderloo Groep

Bij het besluit om de jeugdinstelling Hoenderloo Groep te sluiten is niet genoeg gekeken naar het belang van de kinderen die er wonen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft dat vastgesteld in een onderzoek.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg aan kinderen met complexe problemen. Eind vorig jaar besloot koepelorganisatie Pluryn tot de sluiting van de twee opvanghuizen in Hoenderloo en Deelen, met in totaal zo'n 175 kinderen.

Het besluit werd genomen vanwege de kosten, maar ook omdat de kwaliteit van de zorg te wensen overliet. De sluiting staat gepland voor komende zomer.

Stress en onrust

Kinderombudsvrouw Kalverboer heeft met name kritiek op het feit dat Pluryn op het moment dat de sluiting werd bekendgemaakt, nog niet had onderzocht of er elders in Nederland wel genoeg plekken waren om de kinderen op te vangen. Daardoor ontstond volgens haar dermate veel onrust in de instelling dat de zorg eronder leed, bijvoorbeeld vanwege extra stress bij het personeel.

Over het algemeen is "niet voldoende onderzocht en meegewogen wat de sluiting zou betekenen voor de kinderen", schrijft Kalverboer. Ze doet daarom een oproep. "Betrek de kinderen in het proces. Het gaat immers om hun leven. Zij hebben het recht om hierover mee te praten."

In een reactie laat Pluryn weten te begrijpen dat de sluiting erg ingrijpend is voor de jongeren en overige betrokkenen. De zorgorganisatie zegt wel verbaasd te zijn over de "stevige conclusies" van Kalverboer, mede omdat zij voor haar onderzoek slechts enkele ouders heeft gesproken.

Knelpunt

Overigens is inmiddels voor het merendeel van de kinderen van de Hoenderloo Groep een nieuwe opvangplek gevonden, maar nog niet voor iedereen. Volgens de kinderombudsvrouw legt dat een belangrijk knelpunt bloot.

"Voor bepaalde groepen kinderen met complexe problemen zijn er geen passende en duurzame plekken in de buurt van hun ouders beschikbaar", schrijft ze in haar rapport. Kalverboer doet dan ook een beroep op gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid. "Het creëren van een dergelijk aanbod is een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

STER reclame