ANP

De komende tientallen jaren moeten we onze huizen anders gaan verwarmen dan met aardgas. Maar de steun voor dit aardgasvrije beleid verschilt sterk tussen bevolkingsgroepen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Alle Nederlandse woningen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Hoewel 76 procent van de Nederlanders het in enige mate belangrijk vindt om over te stappen op groene energiebronnen en zo klimaatverandering tegen te gaan, steunen minder mensen (49 procent) de overgang naar een woning zonder gas.

Vooral hoger opgeleiden en mensen die makkelijker kunnen rondkomen zijn positief over aardgasvrij wonen. Zij lopen vaak voorop in het overwegen van alternatieven voor hun huis. Ook staan jongvolwassenen positiever tegenover een aardgasvrije woning dan 45-plussers, en steunen vrouwen de energietransitie vaker dan mannen.

Groeiende ongelijkheid

Ouderen en alleenstaanden zijn veel minder geneigd om over te stappen op aardgasvrije alternatieven. Uit het onderzoek blijkt dat zij het lastig vinden om te bepalen wat een goed alternatief is voor hun woning. Ook voor lageropgeleiden is dat een barrière. Bovendien geeft die groep aan minder bereid te zijn zelf iets tegen klimaatverandering te doen.

"Niet iedereen wil en kan op dezelfde manier mee in deze transitie", schrijft het SCP in het onderzoeksrapport. "Het is van belang dat hier in beleid tijdig aandacht voor is en dit niet leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen groepen."

STER reclame