De winkelstraat in het centrum van Den Bosch
NOS Nieuws

'Coronacrisis leidt tot nieuwe kwetsbare groepen en grote sociale problemen'

De coronacrisis leidt tot grote sociale problemen in Nederland, zegt de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact in een advies aan het kabinet. Volgens de werkgroep, onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Halsema, is in korte tijd de bestaanszekerheid van veel mensen in gevaar gekomen.

Voor menigeen dreigen financiële problemen, waardoor ze te maken kunnen krijgen met stress, eenzaamheid, huiselijk geweld en leerachterstanden. Ook kunnen ze dakloos raken.

Volgens de werkgroep worden groepen die het al moeilijk hadden door het virus hard geraakt en ontstaan er ook nieuwe kwetsbare groepen, zoals zzp'ers, flexwerkers en jongeren die klaar zijn met hun opleiding of studie. De werkgroep, met behalve Halsema ook onder anderen burgemeester Depla van Breda, directeur Kim Putters van het SCP en Micha de Winter, emeritus hoogleraar pedagogiek, wil daarom maatregelen om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen.

Zo moet er vroegtijdig hulp komen voor kwetsbare groepen, en moet werk met behoud van uitkering mogelijk worden. Ook pleit de werkgroep ervoor dat regels geschrapt kunnen worden, zodat er op lokaal niveau maatwerk kan worden toegepast.

Anderhalve meter

De werkgroep wil ook dat kinderen en jongeren uitgenodigd worden om mee te praten over de anderhalvemetersamenleving, en dat alleenstaanden met een beperkt aantal anderen een tijdelijk huishouden kunnen vormen. Ook wil de werkgroep dat gemeenten initiatieven met elkaar gaan delen.

Bij de besprekingen van de werkgroep waren ook de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aanwezig.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl