ANP

Garnalenvissers mogen de komende jaren veel meer vissen in Natura-2000-gebieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit past de vergunning aan, na een herberekening van Wageningen Marine Research. Het nieuwe aantal vis-uren is bijna dubbel zo hoog als in de oorspronkelijke vergunning van 2016.

Begin dit jaar meldde de NOS dat de vissers de afgelopen jaren al veel meer visten dan hun vergunning toestond. Minister Schouten van LNV stelde toen dat de vissers zich aan de afspraken moeten houden om de natuur te beschermen. Bij meer overtredingen zou ze desnoods gebieden afsluiten voor visserij.

Softwarefout

Zover zal het niet komen. De fout zou niet bij de vissers liggen maar bij de overheid die te weinig uren in de vergunning schreef. Door fouten in de software is het aantal uren niet goed berekend, zegt het ministerie nu. De vissers betoogden dat al langer, maar de procedure om het aantal uren te veranderen duurde jaren. Met het nieuwe aantal uren zullen de vissers waarschijnlijk niet meer in de problemen komen.

De voorzitter van de Vissersbond, Johan Nooitgedagt, moet het besluit nog bestuderen, maar hij is hoopvol. "Het is heel mooi dat ze nu zeggen dat wij het juist hebben."

Het ministerie zegt nu dat het aantal vis-uren vorig jaar al werd verhoogd. Die verhoging werd nooit doorgevoerd in de vergunning die online beschikbaar is, maar was al wel rechtsgeldig.

Visuren

Daar komt vandaag een tweede verhoging overheen, waardoor het totaal aantal vis-uren op bijna 250.000 uitkomt. In de oorspronkelijke vergunning uit 2016 was sprake van 130.000 uren.

Volgens natuurorganisaties gaat de intensieve garnalenvisserij ten koste van de natuur. De sleepnetten zouden de zeebodem beschadigen. Ook zij moeten het nieuwe besluit nog bestuderen. De Waddenvereniging zegt al wel dat eerder werd afgesproken dat de garnalenvisserij de schadelijke gevolgen voor de natuur zou halveren. "Daar lijkt dit besluit zeker niet aan bij te dragen."

Correspondent Thomas Spekschoor ging zelf kijken op het wad:

'Waar op garnalen wordt gevist, kan een beginnende mosselbank niet groeien'

STER reclame